Kalabisan at anomalya ni Sara Duterte, binatikos

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Samutsaring usapin ng kalabisan at anomalya ang naungkat sa ulat ng Commision on Audit (COA) na kumwestyon sa iregular na transaksyon ng upisina ni Sara Duterte noong 2022.

Pangunahin dito ang paggasta niya ng ₱125 milyon bilang confidential funds gayong walang nakalaang pondo para rito sa ipinasang badyet noong 2022. Napag-alamang naubos ang pondong ito sa loob lamang ng 19 araw.

Sa deliberasyon sa Kongreso para sa pambansang badyet sa 2024, hiniling ng mga makabayang kongresista na kilatisin ito ng COA at hingin kay Duterte ang detalyadong ulat kung saan ito hinugot at paano ito ginasta. Kinastigo naman sa Senado ang di awtorisado at malinaw na iligal na paglilipat ng pondo sa upisina ng bise presidente.

Naungkat din sa parehong ulat ang pag-empleyo ni Duterte ng laking-batalyon o 433 indibidwal bilang security personnel. Binubuo nito ang 63% ng kanyang istap. Dagdag pa ang paggasta niya ng ₱668,000 sa pagmamadaling itransporma ang ilan sa mga upisina at gusaling nagsilbing hedkwarters para sa kanyang kampanya tungong mga “satellite office” ng bise presidente.

Kalabisan at anomalya ni Sara Duterte, binatikos