Kabatan-onan sa Naga City, target sa pagpanumpo sa 9th ID

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Daw panghitabo sa panahon sa diktaduryang Marcos Sr ang pagpamig-ot ug intimidasyon sa mga ahente sa 9th ID sa mga midya sa kampus sa usa ka unibersidad sa Naga City niadtong Setyembre 21. Naghulat ang mga estudyante sa pagsugod sa lihok-protesta dihang giduulan sila sa mga sundalo ug gitamay sa ilang pagsalmot sa rali. Gipugos sa mga berdugo nga kuhaon ang personal nilang impormasyon.

Dili na kini bag-ong taktika sa 9th ID sa Naga City. Gani, niadtong Setyembre lamang, dili moubos sa lima ka batan-on ug estudyante ang “gibisita” sa mga sundalo. Pare-pareho ang iskrip sa mga ahente sa estado: ayaw pagsalmot sa rali ug aktibismo aron makalikay sa “CPP-NPA.” Patung-patong nga mga katungod sa pribasiya, batok sa profiling ug kagawasan sa pagpadayag ang gilapas ug giyatakan sa mga sundalo sa maong mga kaso.

Pagbusal sa kritikal nga mantalaan

Pinakabag-ong kaso ang intimidasyon sa mga midya sa The DEMOCRAT, mantalaan sa kampus sa University of Nueva Caceres. Gigamit sa mga sundalo ang mga upisyal sa barangay aron “imbitahan” ug “istoryahon” ang duha ka estudyanteng midya niadtong Setyembre 22 nga walay unsamang basihan. Gisulayan pa sa mga sundalo nga kuhaon ang ilang mga personal nga impormasyon gikan sa kapitan sa barangay. Lain pang istap sa dyaryo ang “giimbitahan” ayha sila.

Gipatawag usab sa mga sundalo ang tagdumala sa ThePILLARS, mantalaan sa mga estudyante sa Ateneo de Naga University (AdNU), niadtong Setyembre. Sugod Hulyo 15 hangtud Setyembre 3, nataho sa publikasyon ang tulo ka insidente sa pagsarbeylans, red-tagging ug interogasyon batok sa kanhi ug kasamtangang mga istap.

Sayod ang mga midya sa kampus nga ang maong mga pagpamig-ot pagbusal sa kritikal nga pagtaho.

Pagharihari sa militar sa mga barangay

Aron pig-oton ang mga kabatan-onan, gitratar sa mga heneral ug upisyal militar ang sibilyang burukrasya—mga kapitan ug kagawad sa barangay—nga mga suluguon sa militar sa hugaw nga gyera kontra-insurhensiya. Gawasnon kining nahimo sa gambalay sa “whole-of-nation” approach sa National Task Force-Elcac. Ginapailalum ang mga upisyal sa barangay sa pagharing militar. Kinsamang mobabag, ginaakusahang tigsuporta sa rebolusyonaryong kalihukan ug ginapig-ot.

Sa Naga, nagsilbing hedkwarter sa mga sundalo ang mga barangay hall sa panahong nagalunsad kini og Retooled Community Support Program ug “paghatag leksyon” sa kabatan-onan. Giobliga ang barangay nga magpagula og mga dokumento aron ipatawag ang mga gidudahang adunay kalambigitan sa rebolusyonaryong kalihukan. Gigamit usab sila aron ma-profile ang ilang ginsakpan ug subaybayan sila.

Berdugo sa Bicol

Gipasiugdahan sa 9th ID ang kampanyang pagpanumpo sa mga kabatan-onan ug katawhan sa tibuok Bicol. Gikan Hulyo 2022 hangtud Agosto 2023, narekord ang 160 ka kaso sa paglapas sa tawhanong katungod sa maong dibisyon. Lakip sa maong mga kaso ang 27 ka ekstrahudisyal nga pagpatay ug 47 ka iligal nga pag-aresto ug detensyon.

Nagpundo ang yunit sa lungsod sa Pili, kasikbit nga lungsod sa Naga City. Nagbarog nga kumander sa 9th ID sa kasamtangan si Major General Adonis Bajao nga mao usab ang hepe sa Joint Task Force Bicolandia.

Kaabag sa maong dibisyon sa pagsabwag og kahadlok sa mga prubinsya sa Camarines Sur ug Catanduanes ang 83rd IB nga nakapondo sa lungsod sa Tigaon. Nabulit sa dugo sa mga sibilyang gipatay ang rekord sa maong batalyon. Sagad nilang rason nga mga manggugubat kuno sa BHB ang ilang mga biktima bisan og lapad ang pagsupak sa mga pamilya ug kaila.

Gikan 2018, dili moubos sa 30 ang ekstrahudisyal nga gipatay sa maong batalyon sa mga prubinsya sa Camarines Sur ug Catanduanes. Nakarekord usab sa dili moubos sa 171 ka kaso sa lain-laing tipo sa paglapas sa tawhanong katungod ang batalyon gikan 2018 hangtud sa kasamtangan.

Sukad nga gipatuman ang Memorandum Order No 32 sa Bicol niadtong 2018, mas nahimong agresibo ang maong batalyon sa paglunsad og gera kontra-insurhensiya lakip na ang militarisasyon sa mga syudad sama sa Naga City.

Kabatan-onan sa Naga City, target sa pagpanumpo sa 9th ID