Mga armadong aksyon, gilunsad sa BHB sa 5 ka prubinsya

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Unum ka armadong aksyon ang gilunsad sa mga Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa milabayng mga semana. Lakip dinhi ang pagpatuman sa palisiya sa rebolusyonaryong kalihukan sa pagpanalipud sa kinaiyahan.

Sa Quezon, usa ka sundalo sa 80th IB ang napatay ug duha ang nasamdan sa armadong aksyon sa BHB-Quezon niadtong Setyembre 27 sa Sityo Mararaot, Barangay Lumutan, General Nakar. Halos duha ka semana nang nag-operasyon sa lugar ang maong yunit. Sukwahi kini sa gideklara niadtong Pebrero nga “insurgency-free” na ang General Nakar.

Sa Eastern Samar, gipabuthan sa mga Pulang manggugubat ang nag-operasyong tropa sa giusang 4th Scout Ranger Battalion (SRB) ug 42nd IB sa Sityo Barayan, Barangay Pandol, Can-avid, Eastern Samar niadtong Agosto 23. Sekretong nakadikit sa nag-operasyong tropang militar ang mga manggugubat sa BHB ug nakabuto sulod sa lima ka minuto ayha nakabalos og buto ang mga sundalo. Duha ka elemento sa 4th SRB ang napatay samtang tulo ang nasamdan. Pugos nga gitago sa militar sa publiko ang ilang pagkapildi tungod kay gideklara na niining “insurgency-free” ang lungsod sa Can-Avid.

Sa Oriental Mindoro, giatake sa BHB-Mindoro ang operasyong kwari sa tunga-tunga sa Ilog Bongabong, Barangay Hagupit, Bongabong niadtong Setyembre 20 sa hapon. Giparalisa ug gisunog sa mga Pulang manggugubat ang usa ka payloader nga gigamit sa operasyon. Ang kwari gipanag-iyahan sa meyor sa Bongabong nga si Elgin Malaluan. Matud sa BHB, hugot nga pahimangno ang aksyong militar sa mga nagaguba sa kinaiyahan sa tibuok isla.

Sa Western Samar, usa ka CAFGU ug usa ka aset sa militar ang giambus sa mga operatiba sa BHB niadtong Setyembre 16 ug 17. Nalambigit ang duha sa mga operasyong kombat sa Armed Forces of the Philippines ug nag-unag mga aset sa paniktik nga hilabihang gikadaut sa masa sa lugar.

Sa Bukidnon, giisnayp sa mga Pulang manggugubat ang tropa sa 48th IB nga nagbantay sa usa ka tsekpoynt sa Barangay Cawayan sa Quezon niadtong Setyembre 13. Usa ka sundalo ang naigo ug dihadihang namatay.

Niadtong Setyembre 10, naka-engkwentro sa BHB-Bukidnon ang nag-operasyong tropa sa 89th IB sa Sityo Logdeck 6, Barangay Linabo, Quezon. Usa ka sundalo ang kumpirmadong patay ug usa ang nasamdan matud sa mga residente sa lugar.

Mga armadong aksyon, gilunsad sa BHB sa 5 ka prubinsya