Pagpanangtang ug pag-atake sa unyon sa Nexperia, gibatukan

,

Sunud-sunod nga protesta ang gilunsad sa mga mamumuo sa Nexperia Philippines aron batukan ang pagpanangtang ug mga atake sa maneydsment sa unyon, ug panalipdan ang ilang katungod sa trabaho.

Ang Nexperia Philippines ang subsidyaryo sa kumpanyang Nexperia nga nakabase sa The Netherlands. Nagmanupaktura kini og mga semiconductor sa mga pabrika niini sa Europe, Asia ug US. Niadtong 2022, nakarekord kini og $2.36 bilyong kinatibuk-ang rebenyu, nga mas taas og 10.7% kumpara sa naunang tuig. Midaku usab ang nabaligya niining mga produkto og 12%. Daku ang gidahum niining paglambo sa mosunod nga mga tuig, ilabina nga nagsilbi ang mga produkto niini sa walay katapusang paglapad sa panginahanglan alang sa teknolohiya sa tibuok kalibutan. Niadtong 2022, dugang kining namuhunan aron palapdon ang kapasidad sa mga pabrika niinin sa Europe ug mga assembly line sa Asia. Gani, nagdugang kini og 1,000 ka bag-ong mamumuo niadtong tuiga.

Taliwala niini, walay hunong ang pagmaniobra sa kumpanya aron paubsan ang gasto ug maghakop og nagkadaku pang tubo. Tungod niini, gisirad-an sa kumpanya ang Sensors Department sa pabrika niini sa export processing zone sa Cabuyao, Laguna ug gisulayan palagputon ang 495 ka mamumuo. Adunay mga apektadong mamumuo nga napugos nga modawat sa tanyag sa maneydsment nga “boluntaryong pagretiro,” ilabina ang mga kontraktwal nga bag-o lang nahimong regular. Kini samtang gipanghingusog sa unyon ang pag-absorb o pagbalhin sa mga mamumuong nawad-an og trabaho sa ubang departamento.

Subling mitataw ang pagkahakog sa kumpanya dihang gipaabot niini sa unyon niadtong Setyembre 22 ang pagtangtang sa walo pang mamumuo, lakip ang tulo ka upisyal sa unyon. Atol kini sa “internal hiring” nga nagpasabot nga adunay mga bakante pang pusisyon sa kumpanya. Paglapas kini sa probisyon sa nagatunhay nga collective bargaining agreement nga “last in, first out” o ang ulahing giempleyo ang unang masisante. Permanente ang pusisyon sa tulo ka upisyal maong dili sila pwedeng basta-bastang tangtangon. Aron hatagag rason ang pagsisante, maluibong gigamit sa kumpanya isip basihan ang attendance sa maong mga upisyal ug gideklara silang “not in good standing” bisan og wala silay gilapas nga palisiya.

Sayod ang mga mamumuo nga gusto lang sa Nexperia nga tangtangon ang regular nga mga mamumuo aron makadaginot ug pahuyangon ang ilang unyon. Nakatakda kining mag-atubang sa bag-ong serye sa negosasyon sa mosunod nga tuig.

Pagpanangtang ug pag-atake sa unyon sa Nexperia, gibatukan