Gaza, gihimong lubnganan sa mga bata

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Nahinabi sa Ang Bayan si Kaubang Coni Ledesma aron sutaon ang panglantaw sa Special Office for the Protection of Children (SOPC) sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) mahitungod sa sitwasyon sa mga bata sa Gaza taliwala paturagas ug walay piling mga atake sa Israel. Matud sa lain-laing mga balita, daw lubnganan na ang Gaza sa mga bata, kung asa dili moubos sa 40% o mas daghan pa ang napatay nga mga batang Palestino.

Ang Bayan (AB): Kalabot sa bag-ong pamahayag sa NDFP SOPC mahitungod sa pagmonitor ug pagsiguro sa katungod sa mga bata taliwala sa mga armadong panagbingkil, unsa ang baruganan sa NDFP sa padayon nga okupasyon ug paglapas sa tawhanong katungod sa Gaza?

Coni Ledesma (CL): Dugay nang mibarog ang NDFP alang sa mga katungod sa katawhang Palestino sa ilang yuta. Ang kasamtangang gubat nga ginalunsad sa Hamas ug katawhang Palestino usa ka gubat alang sa nasudnong paglingkawas.

Ang gakahitabo karon sa Gaza usa ka henosidyo. Ang ginahimo sa Israel dayag nga paglapas sa International Humanitarian Law.

Ug ang pinakabangis nga trahedya, mga bata ang pinakadakung biktima sa maong gyera. Gibanabanang anaa sa 40% sa mga biktima mga bata. Wala pay labot dinhi ang mga bag-ong panganak nga nangamatay sa mga incubator tungod sa kawad-on sa lana nga ginadili sa Israel nga makasulod sa Gaza.

Ginapatay sa gyera sa Gaza ang kaugmaon sa katawhang Palestino. Apan lig-on ang katawhang Palestino. Kapin 75 ka tuig na silang nakigbisog aron makabalik sa ilang yutang natawhan. Mamahimong mapatay sa mga bomba ang gatusan kanila, apan kapin gatusan pa ang mobarog ug magpadayon sa ilang pakigbisog.

AB: Unsa ang kapareho ug kalainan sa sitwasyon sa mga bata sa tunga-tunga armadong panagbangi sa Pilipinas ug Palestine?

CL: Ang mga Palestino gipalayas sa ilang kayutaan. Sa usa ka bahin, kini adunay pagkapareho sa mga Lumad nga napugos nga biyaan ang ilang mga yuta ug panimalay tungod sa militarisasyon. Sama sa mga Palestino, ginabomba usab ang mga Lumad ug uban pang katawhang Pilipino sa kabanikanhan. Ang mga Palestino biktima sa pagpamomba sa Israel ug ang mga Pilipino sa kabanikanhan ginamomba sa reaksyunaryong militar.

Ang kalainan, tanang katawhan sa Gaza ang target sa pagpamomba, istraping ug pagpangaresto sa Israel. Mga ordinaryong katawhan silang giguba ang mga panimalay ug gipatay ang mga kapamilya. Sa kaso sa Pilipinas, ang target sa (pagpamomba sa) militar mao ang mga katawhan sa kabanikanhan nga giakusahang mga tagasuporta sa New People’s Army, ug dili ang mga katawhan nga anaa sa mga syudad.

AB: Unsa ang mga lakang nga gihimo sa NDFP aron mabutyag ang maong grabe ug bangis nga paglapas sa lokal ug internasyunal nga ang-ang?

CL: Nagpagula og pamahayag sa pagkundena ang NDFP sa agresyon sa Israel. Nagpagawas usab og pamahayag ang Special Office of the Protection of Children isip pagkundena sa pagpatay sa mga bata sa Gaza. Nagpagawas na usab og daghang pamahayag ang PKP isip pagkundena sa agresyon.

Gawas niini, misalmot ang mga pwersa sa NDFP sa Pilipinas ug ubang nasud sa lain-laing mga protesta batok sa gyerang henosidyo sa Israel.

AB: Unsa ang angayang himuon sa mga tigpanalipud sa katungod sa mga bata ug tawhanong katungod, mga katawhang nagmahal sa kagawasan ug mga rebolusyonaryo sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan atubangan sa nagkagrabeng mga Zionistang atake sa katawhan ug batang Palestino?

CL: Una sa tanan, akong ginaawhag nga maglunsad og mga porum ug uban pang mga panaghisgot nga maghatag-impormasyon sa publiko mahitungod sa mga hinungdan sa likod sa pag-atake sa Israel sa katawhang Palestino. Kinahanglang mahisgutan ang kasaysayan sa mga Palestino nga gipalayas sa ilang kayutaan. Daghan pa gihapon ang nagatoo nga ang Israel ang naagrabyado. Wala sila nasayod nga ang mga Palestino ang giilugan sa ilang yutang natawhan ug nanimuyo karon sa usa ka okupadong teritoryo.

Nanawagan usab ako sa tanang katawhang nagmahal sa kagawasan, dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan, nga mosalmot sa mga protesta nga nanawagan sa pagpahunong sa gyerang agresyon sa Israel. Bugtong ang nagkahiusang tingog sa katawhan sa kalibutan ang makapahunong sa maong gyera.

Gaza, gihimong lubnganan sa mga bata