Armadong paglimbasog sa Gaza batok sa henosidyo sa Israel ug US

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Human ang 20 ka adlaw nga hulgang “hingpit nga sakupon” ang Gaza, gisulong sa limitadong tropa sa Zionistang Israel ang amihanang bahin sa yutang Palestino niadtong Oktubre 27. Sa takuban sa malukpanong pagpamomba nga mitarget sa mga kable ug linya sa komunikasyon, mahambugong misulod ang mga tropang sakay sa mga tangke, buldoser, armored vehicle ug uban pang sakyanang militar.

Gisugat sila sa mga bomba, eksplosibo, mortar ug granada sa mga manggugubat sa Izz ad-Din al-Qassam Brigades, ang armadong pako sa grupong Hamas (Islamic Resistance Movement). Sa dinutdutay nga panagsangka sa mga tangke batok sa mga manggugubat, gipakita sa al-Qassam ang lalum nga kahibalo niini sa mga taktika ug himang Israeli.

Matud sa tigpamaba niining si Abu Obeida, napabusikad ug nagun-ub sa al-Qassam ang dili moubos sa 22 ka sakyanang militar sa unang 48 oras pa lamang sa pagpanakop. Sa ikaduhang higayon, natay-og niini ang Israel Defense Forces (IDF), nga sagad walay kasinatian sa aktwal nga panagsangka. Daghang sundalo sa IDF ang napatay, lakip ang kumander sa batalyon sa mga tangke.

Salig ang Hamas nga mapildi niini ang unsamang pwersang Israeli sa yuta kung asa superyor ang bentahe niini sa tereyn ug suportang masa. Paspas ug sekreto nga nakabalhin-balhin ang mga manggugubat niini gamit ang milya-milyang mga tunnel o agianan ilalum sa Gaza. Ang maong mga tunnel dili gakaguba sa pagpamomba, dili pwedeng sudlon sa mga tangke ug adunay kaugalingong sistema sa komunikasyon nga dili langkub sa elektronikong sarbeylans sa Israel.

Ang Hamas ang nagharing partido sa Gaza. Produkto kini sa unang intifada o panag-alsa sa masa niadtong 1987 ug adunay suud nga relasyon sa ubang Islamikong grupo sa Middle East. Niadtong 2006, napili kining tigdumala sa Gaza. Wala niini gibuhian ang armadong pagsukol isip nag-unang armas batok sa brutal nga pagpanakop sa Israel. Sa milabayng mga tuig, nagpalambo kini sa kaugalingong produksyon sa mga mortar, rocket-propelled grenade (RPG), submarino, drone ug uban pang armas.

Kaabag sa mga operasyon sa Hamas ang uban pang armadong grupo sa Gaza sama sa Al-Quds Brigade, Islamic Jihad ug Popular Liberation Front of Palestine.

Una nang gitay-og sa al-Qassam ang Zionistang Israel dihang gilunsad niini ang Al-Aqsa Flood niadtong Oktubre 7. Wala napugngan o natiktikan man lang sa mga abanteng sistema sa sarbeylans, drone, elektronikong himan, mga satelayt ug bisan sa adlaw-adlaw nga pagpangatake sa mga pwersang Israeli, ang maong surpresang atake.

Matud ni Obeida, produkto ang operasyon sa pipila ka tuig nga pagpangandam ug pagbansay, pagtuon sa kinaiya ug kahimanan sa kaaway, ug paglikay sa dakung sistema sa paniktik niini. Planado, paspas ug tin-aw ang mga laraw sa pagpangatake nga gihimo gikan sa yuta, tubig ug bisan sa ere gamit ang mga paraglider.

Isip balos sa kaulaw nga naangkon sa operasyon, naghuramentado ang Israel. Kaabag ang US, gipahamtang niini ang gipagrabeng kampanyang henosidyo sa sibilyang populasyon sa Gaza. Niadtong Nobyembre 2, anaa sa 25,000 toneladang bomba na ang gihulog sa US ug Israel sa Gaza, katugbang sa duha ka bombang nukleyar. Walay hunong ang pagpulbos niini sa mga balay, ospital, eskwelahan, simbahan, sentro sa ebakwasyon ug mga imprastruktura sa tubig, kuryente ug telekomunikasyon.

Gikan Oktubre 7, kapin 10,000 na ang napatay sa pagpamomba sa Israel, sobra 4,100 mga bata ug kapin 2,600 mga babae. Kapin 500 na ang mga masaker sa tibuok pamilya. Walay luwas sa Gaza, target bisan ang mga midya ug mga ambulansya.

Kadungan sa pagpamomba ang pag-hostage sa Israel sa mga sibilyang Palestino. Anaa sa 4,000 mamumuong Palestino ang gi-hostage niini sa mga kampo militar sa IDF. Mikabat usab sa 1,070 ang arbitraryong giaresto sa West Bank ug East Jerusalem. Nakasinati sila sa grabeng tortyur, pagpangulata, pagpakaulaw ug abuso sa kamot sa mga sundalo ug armadong setler nga Israeli.

Luyo sa terorismo sa Israel, nagpahayag ang Hamas sa kaandamon nga buhian ang tanang mga gibihag niini sa Al-Aqsa Flood sa pinaagi sa negosasyon. Sa aktwal, nagbuhi na kini og mga babaye, bata ug tigulang sa makitawhanong mga basihan. Gibutyag mismo sa mga gibuhian ang maayo ug patas nga pagtratar kanila sa mga manggugubat.

Armadong paglimbasog sa Gaza batok sa henosidyo sa Israel ug US