Mga protesta

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

 

3-araw na tigil-pasada. Inilunsad ng mga drayber at opereytor ng dyip, sa pamumuno ng Piston, ang tatlong araw na tigil-pasada mula Nobyembre 20 hanggang 22. Sagot nila ito sa patuloy na pagpapatupad ng phaseout sa jeepney ng rehimeng Marcos sa mukha ng pwersahang konsolidasyon sa kanilang prangkisa. Sa unang araw ng welga, 85% paralisado ang mga ruta sa Metro Manila. Nakapaglunsad ng mga pagkilos sa 27 erya sa Maynila, sa mga syudad ng Baguio, Cebu, Iloilo, Bacolod at Davao, at sa Cavite, Laguna, Albay

Papanagutin ang US sa henosidyo sa Israel. Pinamunuan ng Bayan ang daan-daang nagrali sa mismong tapat ng US embassy sa Maynila noong Nobyembre 14 para kundenahin ang papel ng US sa henosidyo laban sa mamamayang Palestino at panunulsol ng mga imperyalistang gera. Anim na raliyista ang nasugatan nang hinarang at tinangkang buwagin ng mga pulis ang martsa bago makarating sa embahada.

Pilipinas, not for sale. Sinalubong ng protesta ng mga organisasyong Pilipino sa San Francisco, California ang paglapag ni Ferdinand Marcos Jr at kanyang delegasyon sa US para dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit noong Nobyembre 14. Binatikos nila ang pagbebenta ni Marcos sa Pilipinas sa likas na yaman at lakas-paggawa ng Pilipinas sa dayuhang mga kumpanya.

Hustisya para sa mga biktima ng Yolanda. Pinangunahan ng People’s Rising for Climate Justice Philippines ang protesta sa Mendiola noong Nobyembre 8 para singilin ang estado sa “kriminal na kapabayaan” nito sa mga biktima ng mga bagyo at sakuna. Isinagawa naman ng iba’t ibang grupong pangkalikasan ang isang martsa sa San Juanico Bridge, Sta. Rita, Leyte tungong Tacloban City noong Nobyembre 7. Ang martsang ito ay bahagi ng 30-araw na alay-lakad para gunitain ang ika-10 anibersaryo ng Yolanda.

Walk-out ng mga kabataan. Tatlong daang estudyante at kabataan mula pribado at pampublikong pamantasan ang nag-walk-out sa klase noong Nobyembre 20 sa Cebu City para igiit ang kanilang karapatan sa edukasyon at batikusin ang panunupil ng estado. Noong Nobyembre 17, naglunsad din ng koordinadong pagkilos ang daan-daang kabataan sa 16 na sentro ng protesta sa bansa para gunitain ang Pandaigdigang Araw ng mga Estudyante.

Wala pa ring hustisya. Pinangunahan ng Alyansa ng Magbubukid sa Asyenda Luisita ang pagkilos sa Department of Agriculture sa Quezon City ng mga magsasaka noong Nobyembre 16 para gunitain ang ika-19 taong anibersaryo ng masaker sa pitong manggagawang-bukid sa isang kampuhan para igiit ang kanilang karapatan sa lupa. Lumahok sa aktibidad ang mga magsasaka mula sa kalapit na Hacienda Tinang.

Welga sa Valle Verde. Ikinasa ng Valle Verde Country Club Inc. Employees Union ang kanilang welga noong Nobyembre 11 matapos magdedlak ang negosasyon para sa kanilang CBA. Tumanggi ang maneydsment sa giit ng mga manggagawa na ₱38.50 dagdag sa arawang sahod, kahit 2019 pa huling nagkaroon ng dagdag-sahod.

Mga protesta