Kumpanya sa konstruksyon ng kroni ng mga Duterte, pinarusahan ng BHB-Bukidnon

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Pinaralisa ng isang pangkat ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Bukidnon ang dalawang backhoe ng Ulticon Builders Incorporated (UBI) noong Oktubre 16 sa Sityo Mahagwa, Barangay Hagpa, Impasug-ong. Ang UBI ay kroning kumpanya sa konstruksyon ng mga Duterte na kumokopo ng malalaking pampublikong kontrata na nagkakahalaga ng ₱1 bilyon hanggang ₱3 bilyon kada taon.

Sangkot ang UBI sa mga proyektong mapanira sa kalikasan at mga sakahan, at nagpapalayas sa mga magsasaka sa kanilang lupa. Notoryus ang kumpanya sa napakababang sahod, hindi pagbabayad ng 13th month pay at iba pang benepisyo. Hindi rin ito nagbigay ng bayad-pinsala sa mga nasirang bahay, sakahan at gamit ng mga residente sa panahon ng konstruksyon nito.

Noong 2018 at 2021, pinatawan na ng parusa ng BHB ang UBI dahil sa pagsira nito sa kalikasan at pag-abuso sa mga manggagawa.

Kabilang sa mga kontrata ng UBI ang konstruksyon ng “farm-to-market-roads” (FMR) sa hilaga at katimugang Mindanao na ginagamit ngayon ng malalaking burgesyang kumprador para padaliin ang pagpasok at operasyon ng mga dayuhang mina, ekspansyon ng komersyal na plantasyon at mga planta ng enerhiya sa mga lupang pang-agrikultura at lupang ninuno.

Katuwang ang UBI sa anti-mamamayang kampanyang kontra-insurhensya ng AFP sa pagtatayo ng mga FMR na ito. Walang kyeme ang pagsuporta ng kumpanya sa mga “programang pangkapayapaan” ng bergudong 403rd Brigade at NTF-Elcac na naghahasik ng teror sa mamamayan ng Bukidnon. Liban sa konstuksyon ng mga FMR sa prubinsya, sangkot din ito sa konstruksyon ng pasilidad sa loob ng kampo militar ng 8th IB.

Itinayo sa Davao ang UBI noong 1993 ng pamilyang Gonzalez at ngayo’y pinamumunuan ni Carlos Gonzalez. Anak niya ang ngayo’y kinatawan ng partylist na MARINO at deputy majority leader sa mababang kapulungan na si Lisandro Gonzalez. Bahagi rin siya ng mga nagpapatakbo sa UBI. Isa si Lisandro sa masusugid na tagasuporta ng mga panukala ng rehimeng Marcos, kabilang na ang Maharlika Investment Fund.

Kumpanya sa konstruksyon ng kroni ng mga Duterte, pinarusahan ng BHB-Bukidnon