BHB, nakasagupa ang AFP sa Kalinga

Kinumpirma ngayong araw ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Kalinga na nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng isa nitong yunit at ng 54th IB noong Disyembre 8 alas-2 ng hapon sa Sityo Balay, Barangay Tulgao West, Tinglayan. Ayon sa ulat, ligtas na nakaatras ang yunit ng hukbong bayan.

Matapos ang insidente, hibang at walang-target na nagpaulan ng bala ang mga sundalo sa pinangyarihan ng engkwentro. Tumagal ng dalawang oras ang pagpapaputok kahit malaon nang nakamaniobra ang yunit ng BHB na nakasagupa ng mga ito. Nagmalaki at gumawa ng kwento si Lt. Col. Emmanuel Diasen, kumander ng 54th IB na diumano’y napinsalaan ang BHB.

Ang tropa ng 54th IB na nakaengkwentro ng hukbong bayan ay ilang araw nang nag-ooperasyon sa naturang kulumpon ng mga barangay. Tatlong araw itong nagpalipad ng mga helikopter at reconnaissance plane.

Nagdudulot ng lubhang takot ang mga operasyon ng AFP dahil sa panggigipit at pandarahas ng mga sundalo sa masa sa lugar. Kabilang sa mga kaso ang kamakailang pagreyd ng mga ito sa mga kalapaw (imbakan ng ani) at uma ng masa na ninakawan nila at sinira. Sa paunang ulat, dalawang residente ang iligal na hinuli at idinetine ng mga sundalo nang halos tatlong araw. Kinumpiska rin ang isang .22 kalibre na riple na gamit nila sa pangangaso.

AB: BHB, nakasagupa ang AFP sa Kalinga