Importasyon ng asukal, pansamantalang ipinahinto ng korte

Pansamantalang ipinahinto ng Regional Trial Court (RTC) Branch 73 sa Sagay City, Negros Occidental ang pag-import ng asukal ngayong taon alinsunod sa hiling ng mga prodyuser ng asukal sa isla. Inilabas nito ang temporary restraining order (TRO) nitong Pebrero 15 para pigilan ang naunang utos ng Sugar Regulatory Board (SRA). Buong didinggin ang kaso ng tuluyang pagpapatigil ng importasyon sa Pebrero 27.

Inihain ng mga prodyuser ng asukal ang petisyon para sa TRO laban sa SRA Sugar Order No. 3 na nagpahintulot sa pag-import ng 200,000 metriko toneladang (MT) asukal sa kabila ng sapat na suplay sa bansa. Inilabas ang Sugar Order 3 noong Pebrero 4 para agapan diumano ang napipintong kasalatan ngayong taon. Isinampa ang petisyon laban dito noong Pebrero 6.

Ayon sa mga prodyuser, magdudulot ito ng “matinding inhustisya, kawalan ng kita at pinsala sa industriya ng asukal,” laluna sa harap ng pinsalang natamo ng mga magsasaka sa bagyong Odette. Ngayon pa lamang, hinila na pababa ng napipintong pagbaha ng sobra-sobrang asukal ang presyo ng hilaw na asukal nang ₱99 hanggang ₱230 kada 50-kilong sako. Malaking hambalos ito sa mga prodyuser na umiinda na ng matataas na gastos sa abono at transportasyon.

Kung umaalma ang mga prodyuser, lalong apektado ang mga manggagawang bukid na dati nang naghihirap sa napakababang sahod at kawalang katiyakan sa trabaho.

Nagbabala ang National Federation of Sugar Workers noong lalong lalaganap ang disgusto ng mga manggagawa sa asukal kung matutuloy ang importasyon. “Wawasakin nito ang industriya ng asukal,” ayon sa grupo. Sa taya nito, aabot 700,000 manggagawa sa asukal sa 20 prubinsya ang apektado ng importasyon. Malulugi ang maraming maliliit na prodyuser, na karamihan ay mga benepisyaryo ng reaksyunaryong reporma sa lupa at patuloy na nagtatrabaho bilang mga manggagawang bukid. Sumasahod lamang sila ng abereyds na ₱80-₱130 kada araw at dumaranas ng matinding gutom sa panahon ng Tiempo Muerto.

Sa taya ng isang propesor sa agrikultura, 66,000 manggagawa sa asukal ang kaagad na mawawalan ng trabaho kung bumaha ang 200,000 MT imported na asukal ngayong taon. Dagdag sa kanila ang 500,000 manggagawa na inieempleyo sa kaugnay na mga industriya at serbisyo. Lahat-lahat, aabot sa 3 milyong Pilipino ang tinatayang magdurusa sa pagpupumilit ng SRA na mag-import ng asukal.

Apektado ang mga manggagawa sa asukal nang bumagsak ang konsumo sa asukal at iba pang pagkaing matamis dulot ng pagbagsak ng sahod at kita sa ilalim ng pandemya. Noong 2018, umaabot sa 2.463 MT asukal ang kabuuang konsumo ng bansa. Bumagsak ito tungong 1.373 MT sa panahon ng pandemya.

AB: Importasyon ng asukal, pansamantalang ipinahinto ng korte