Pinakamalalaking kumpanya sa armas, tumatabo sa henosidyo ng Israel sa Palestine

,

Nagtaasan ang halaga ng mga sapi ng mga dambuhalang kumpanyang Amerikano na nagmamanupaktura ng armas sa harap ng pinatinding kampanyang henosidyo ng Israel laban sa Palestine.

Sa unang limang araw ng henosidyo, tumaas nang 6.09% ang sapi ng Raytheon, ang kumpanyang gumagawa ng mga sistemang radar at misayl, kabilang ang “Iron Dome” ng Israel. Tumaas din ang halaga ng mga sapi ng mga kumpanyang Boeing nang 3.17%, Bae Systems nang 9.16%, Lockheed Martin nang 9.73%, General Dynamics nang 9.9% at ang pinakamalaki, Northrop Grumman, na tumaas ang halaga ng sapi nang 14.14%.

Hangarin ng mga kumpanyang ito na umigting pa ang pang-aatake ng Israel dahil nangangahulugan ito ng mas malaking kita para sa kanila. Umaasa rin sila na palalakihin ng imperyalistang US ang ayudang militar nito sa Israel, sa porma ng mga kontrata at dagdag na armas. Sa nakaraang mga taon, nasa $3.8 bilyon taun-taon ang ibinubuhos ng US na ayudang militar sa Israel.

Samantala, sumirit ang halaga ng sapi ng Elbit Systems nang 6.5%, dalawang araw matapos ang pananalakay. Ang Elbit ang pinakamalaking kumpanya sa armas na Israeli at pangunahing katuwang ng estado dito sa kampanyang henosidyo sa Gaza. Kasosyo ito ng Lockheed Martin sa paggawa ng mga sistema ng radar at misayl.

Abot-langit ang suporta ng US sa humuhugis na pinakabrutal na pananalakay at terorismo ng Israel sa Palestine. Dalawang araw matapos simulan ng Israel ang pambobomba sa Gaza, idineploy ng US sa karagatan nito ang USS Gerald R Ford, isang nuclear powered na aircraft carrier, kasama ang 70 pang-atakeng suportang mga jetfighter, isang guided missile cruiser at apat na guided missile destroyer.

Ang lahat na ito ay may pinagsamang lakas-tauhan na 7,500. Ayon sa US, ang presensya ng USS Ford ay para pigilan ang anumang pwersang antagonistiko sa Israel na “samantalahin ang sitwasyon.” Inianunsyo ng US ang planong magpadala ng isa pang aircraft carrier sa lugar.

Todo-suporta rin ang US sa pagkakalat ng mga kasinungalingan ng Israel at pagbusal sa mamamayang Palestino at kanilang mga tagasuporta sa buong mundo. Katunayan, naging bukambibig mismo ng presidente nitong si Joseph Biden ang ilan sa mga kasinungalingang ipinakakalat ng Israel para siraan ang paglaban ng mamamayang Palestino.

AB: Pinakamalalaking kumpanya sa armas, tumatabo sa henosidyo ng Israel sa Palestine