Archive of Raymundo Buenfuerza | Spokesperson

Imminence of Marcos’ plan to join security triad, deepens Philippine involvement in inter-imperialist tensions
February 13, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Although very much retarded in addressing the nation’s needs, the US-Marcos Jr. regime still has the audacity to focus on its servility towards its imperialist masters. Just recently, Carlito Galvez Jr. of DND met with Japanese officials to talk about the possibility of a tripartite defense agreement between the US, Japan and the Philippines. This […]

Pilipinas, ginagawang piyon ng US sa panggagatong ng inter-imperyalistang gera
February 01, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Isa na namang upisyal ng US sa katauhan ni US Defense Secretary Lloyd James Austin III ang pumunta sa Pilipinas. Tulad nang dati, bahagi ito ng mga hakbangin ng uhaw-sa-gerang US na pahigpitin ang panghihimasok militar ng US sa bansa at sa rehiyong Asia-Pacific. Sang-ayon ito sa direksyon ng US Pivot to Asia-Pacific na sinimulan […]

US uses Philippines as pawn in brewing inter-imperialist war
February 01, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Another US official in the character of US Defense Secretary Lloyd James Austin III visited the Philippines. Just like before, this move is part of war-thirsty US’ consolidation of its military intervention in the country and the Asia-Pacific region. This is in line with the US Pivot to Asia-Pacific direction that began in 2015 and […]

Balasahan sa pamunuan ng 9th IDPA, AFP at matataas na pusisyon sa DND at NSC, pagpapalakas ng dominasyon ng pasistang makinarya ng rehimeng Marcos Jr.
January 15, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Ang magkakasunod na pagbalasa sa mga upisyal sa matataas na pusisyon sa DND, NSC at maging sa loob ng AFP at ng mismong 9th IDPA na nakatalaga sa Bikol ay may tuwirang kaugnayan sa pagtitiyak ng rehimeng Marcos Jr. na mapahihigpit ang pangingibabaw ng militar sa sibilyang burukrasya. Ang lahat ng mga bagong-talagang upisyal ay […]

Reshuffling of 9th IDPA, AFP, DND and NSC leadership, Marcos regime’s attempt to further consolidate domination of its fascist machinery
January 15, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

The consecutive shuffling of top positions in DND, NSC and AFP as well as within the 9th IDPA assigned in Bikol has a direct connection with Marcos regime’s bid to bolster military dominance over civilian bureaucracy. These newly-assigned officials possess a common character. All of them serve as leading fascist instruments of the state and […]

The Bikolano people’s struggle frustrated AFP-PNP’s Oplan Kapanatagan!
January 10, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Now that Oplan Kapanatagan is in its fourth year, 9th IDPA and PNP Region V in Bikol still have no victory to speak of. Instead of being harrowed with fear because of the military and police’s ceaseless militarization, human rights violations and other crimes, a growing number of Bikolanos are compelled to realize their own […]

Binigo ng pakikibaka ng masang Bikolano ang Oplan Kapanatagan ng AFP-PNP!
January 10, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Sa ikaapat na taon ng Oplan Kapanatagan, walang maipagmalaking makabuluhang tagumpay ang hanay ng 9th IDPA at PNP Region V sa Kabikulan. Sa halip na masindak ang masa dahil sa walang patumangga nilang militarisasyon, mga paglabag sa karapatang tao at iba pang mga krimen, lalo lamang naitulak ang mas maraming Bikolanong sumandig sa kanilang sariling […]

Mahigpit na pagtangan ng armas ang pagdakila ng Pulang hukbo kay Kasamang Joma!
December 17, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Nakikiisa ang pangrehiyunal na kumand sa operasyon ng New People’s Army sa Bikol at lahat ng kumand sa ilalim nito sa pagdakila sa dakilang buhay at pakikibaka ni Ka Jose Ma. Sison, isa sa mga pinuno ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas noong 1968. Hindi maitatatwa ang lahat ng kanyang naging ambag sa […]

Nagpapatuloy ang laban ng nakikibakang masang Masbatenyo
October 08, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Binabati ng Romulo Jallores Command BHB-Bikol ang masang Masbatenyo at ang kanilang tunay na hukbo sa pamumuno ng Jose Rapsing Command BHB-Masbate sa isa na namang matagumpay na opensibang aksyon laban sa mga elemento ng kaaway. Ilinunsad ng yunit ng JRC BHB-Masbate ang isang ambush laban sa mga elemento ng 2nd IBPA at CAFGU sa […]

The Masbatenyo masses’ struggle continues
October 08, 2022 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | Raymundo Buenfuerza | Spokesperson |

Romulo Jallores Command NPA-Bikol congratulates the Masbatenyo masses and their true army under the leadership of the Jose Rapsing Command NPA-Masbate for another successful offensive action against the enemy force. A unit of JRC NPA-Masbate ambushed elements of 2nd IBPA and CAFGU at the boundaries of Brgy. Miabas, Palanas and Brgy. Buenaflor, Dimasalang last October […]