Archive of Anniversary

Ipagdiwang ang ika-55 anibersaryo ng Partido Pomunista ng Pilipinas! Dakilain ang alaala ng mga martir ng sambayanan! Maghimagsik at isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon tungong ganap na tagumpay!
December 27, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Kabataang Makabayan-Southern Tagalog | Karina Mabini | Spokesperson |

Buong lakas na nakikiisa ang Kabataang Makabayan – Timog Katagalugan (KM-TK) sa pagdiriwang ng ika-55 anibersaryo ng dakilang talibang partido ng proletaryado at mamamayang Pilipino, ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Muling itinatag ang PKP noong Disyembre 26, 1968 upang pagbuklurin ang masang nagbabalikwas laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukratang kapitalismo. Mula noon hanggang sa […]

Makatarungang mag-armas para tupdin ang pambansa demokratikong hangarin ng sambayanan! Mamamayan, sumapi sa NPA!
March 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Nagbubunyi ang NDFP-ST kasama ng buong bayan sa ika-54 anibersaryo ng pagkakatatag ng New People’s Army. Binabati nito ang magigiting na mga Pulang kumander, mandirigma at milisyang bayan na armadong lumalaban sa mga palalong pwersa ng pasistang estadong malakolonyal at malapyudal na tuta ng imperyalismo US. Kahanga-hanga ang pagtangan nila sa buwis-buhay subalit lubhang kinakailangang […]

Pandaigdigang pagdiriwang sa ginintuang anibersaryo ng NDFP, binabalak
March 11, 2023

Nanawagan noong Marso 6 ang Friends of the Filipino People in Struggle (FFPS) na maglunsad ng isang pandaigdigang koordinadong kampanya para itampok ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ang pagtataguyod nito sa pakikibaka ng mamamayang Pilipino kaugnay ng nalalapit nitong ginintuang anibersaryo sa Abril 24. Ayon sa FFPS, nais nitong patampukin ang […]

Mamamayang Palaweño, gunitain ang Pag-aalsang EDSA sa ibayong paglaban sa papet, pasista at pahirap na rehimeng Marcos II
February 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Napapanahon ngayon ang paggunita sa ika-37 taon ng Pag-aalsang EDSA UNO sa unang taon ng pasista’t ilehitimong rehimeng US-Marcos II. Malinaw sa buong sambayanang Pilipino na walang pinag-iba si Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. sa ama niyang diktador na nagpataw ng batas militar noong 1972. At katulad ng sinapit ng matandang Marcos, itatapon din ng nagkakaisang […]

Consolidate and expand our ranks! Unite and overthrow the US-Marcos II tyranny by advancing the national democratic revolution with a socialist perspective! Onward with the people’s war!
February 11, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Christians for National Liberation (CNL) |

As stories of unrelenting suffering and oppression brought about by the evil works of feudalism, bureaucratic capitalism and imperialism reign over peoples and nations, the ever-persistent struggle for liberation goes on. We are moved by God’s enabling and emancipating Spirit, and by the ever persistence of the open and underground mass movements in their firm […]

Selebrasyon ng ika-54 anibersaryo ng Partido sa Masbate
January 10, 2023

Hindi nakahadlang Ang nagpapatuloy na mga operasyong militar sa pagdiriwang ng masang Masbatenyo sa ika-54 anibersaryo ng Partido. Nakapagdaos ang mga larangang gerilya sa prubinsya ng kabuuhang pitong bats ng maliitan at lihim na mga pagtitipon na dinaluhan ng humigit-kumulang 400 katao. Naging bahagi ng bawat programa ang pagpaparangal sa dakilang lider ng rebolusyong Pilipino […]

Pakusugon ang Partido sa prubinsya ng Masbate! Pangibabawan ang mga hamon at paningkamutang pamunuan ang pumuluyong Masbatenyo sa landas ng demokratikong rebolusyon!
December 26, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Bicol Regional Committee | CPP Masbate Provincial Committee |

Pinakamahigpit na pakikiisa ang ipinapaabot ng Komiteng Prubinsya ng Masbate at ng buong mamamayang Masbatenyo sa ika-54 anibersaryo ng muling tatag na Partido Komunista ng Pilipinas—ang natatanging rebolusyonaryong organisasyong mag-aahon sa sambayanan sa kamangmangan, kahirapan at pagkaalipin. Habambuhay na Pulang saludo ang ipinapaabot ng rebolusyonaryong kilusang Masbatenyo sa lahat ng mga bayani at martir ng […]

Celebrate the 54th anniversary of CPP-MLM! Celebrate the revolutionary spirit of Ka Joma and all the revolutionary martyrs! Vigorously advance the people’s war!
December 26, 2022 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | NPA-Northern Negros (Roselyn Pelle Command) | Cecil Estrella | Spokesperson |

All revolutionary forces and allies of northern Negros, the Red commanders and fighters of Roselyn Jean Pelle Command – Northern Negros Guerilla Front of the New People’s Army (RJPC-NPA), together with the Filipino people, celebrate the 54th anniversary of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines – Marxism-Leninism-Maoism (CPP-MLM) on December 26, 2022. […]

BHB-West Cagayan, masayang ipinagdiwang ang ika-54 taon ng PKP
December 26, 2022 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | NPA-West Cagayan (Danilo Ben Command) |

Hindi nagpatinag sa napakalamig na simoy at tuluy-tuloy na pagbuhos ng ulang dala ng amihan ang Danilo Ben Command Bagong Hukbong Bayan – West Cagayan noong inilunsad nila ang pagdiriwang para sa ika-54 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa teoretikong batayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) noong ika-26 ng Disyembre, 2022. Sa […]

Kabataan, sumanib sa pakikibaka ng masang anakpawis! Ibagsak ang ilehitimong rehimeng US-Marcos II! Tumungo sa kanayunan at isulong ang matagalang digmang bayan!
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Maalab na rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng pambansang tanggapan ng Kabataang Makabayan sa lahat ng mga balangay at kasapi nito sa buong bansa kasabay ng ating pagdiriwang sa ika-58 taon ng pagkakatatag ng ating pinakamamahal na organisasyon. Iginagawad natin ang pinakamataas na parangal, pagkilala, at pagpupugay sa lahat ng mga kabataang martir at bayani ng […]