Ipagdiwang ang ika-54th taong anibersaryo ng BHB

Ang ika-54th taong anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ay ipinagdiriwang ng Norben Gruta Command- West Camarines Sur kasabay ang masang inaapi at pinagsasamantalahan na kanyang pinaglilingkuran. Ang okasyong ito ay patunay na bigo ang layunin ng Rehimeng US- Marcos Jr at ng mga nagdaang rehimen na lusawin ang rebolusyonaryong kilusan na nagsusulong ng matagalang digmang bayan (MDB) para makamtan ang isang tunay na malaya, makatarungan at masaganang lipunan.

Kung ating gugunitain Marso 29, 1969 ay nagtipon ang 60 katao at binuo ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang BHB na nasasandatahan lang ng 35 armas kabilang na dito ang 9 na riple sa isang distrito ng Tarlac. Sa paglipas ng panahon ay mabilis itong nakapagpalakas ng tauhan at nakapagtipon ng iba’t-ibang armas mula sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba na nakakakompiska ng mga armas, mga kusang loob na bigay ng mga masa at alyado at pagkompiska sa mga masasamang elemento. Mula sa isang distrito lamang ay kumikilos sa ngayon ang BHB sa lahat na mayor na isla ng Pilipinas na nasasandatahan ng malalakas na armas, kabilang na dito ang mga bayan ng West Camarines Sur.

Dahil sa wastong pamumuno ng PKP, ang BHB ay di matalo-talo ng AFP at PNP bagkus ay lalong nagtatamasa ito ng malawak na suporta ng masang anakpawis hindi lamang sa West Camarines Sur kundi sa buong Kabikolan at buong kapuluan. Hindi mapipigilan ng mga mersenaryong AFP at PNP ang pagdaluyong ng rebolusyonaryong pwersa kasabay ang malawak na mamamayan upang isulong ang digmang bayan sa mas mataas na antas at sa hinaharap ay kakamtin ang ganap na tagumpay.

Pinatunayan ng kasaysayan na hanggat may kahirapang nararamdaman ang malawak na mamamayan ay tiyak na may lalaban. Ang kasalukuyang Rehimeng US-Marcos Jr tulad din ng kanyang ama ay walang layunin na tugunan ang malaon ng suliranin ng nakakaraming mamamayang Pilipino, ang problema sa lupa ng mga magsasaka. Paikot-ikot lang ang batas sa lupa at walang balak na ipamahagi ng libre sa mga magsasakang kulang o walang lupang mabubungkal. Sa kabilang banda naman ay pinatunayan ng rebolusyonaryong kilusan kasabay ang magsasaka na isulong ang rebolusyong agraryo at sa maraming lugar ay ipinagtagumpay na mabigyan ng libreng lupang mabubungkal ang maraming magsasakang wala o kulang ang lupa na ngayon ay kanilang pinakikinabangan at pinagmumulan ng kanilang kabuhayan kabilang na ang sa bahagi ng West Camarines Sur.

Palpak ang rehimeng Marcos Jr, sa halip na pagtuunan ang pagpapaunlad ng industriya ng agrikultura ay importasyon ang kanyang sulosyon. Mula sa sibuyas, bawang, asukal, karne, isda at marami pang iba na labis na nagpapahina para ang bansang Pilipinas na makapagsarili, na sa kabilang banda naman ay ibang bansa ang kanyang binubuhay. Importasyon na pinagkikitaan ng Malacañang at ng kanyang mga tauhan. Resulta ay lalong nagdurusa at naghihirap ang malawak na mamamayan.

Kaya nananawagan ang Norben Gruta Command na nasa ating mga kamay ang hinahangad nating tunay na pagbabago, magkaisa at labanan ang ilihitimong rehimeng Marcos Jr at durugin ang instrumento nitong mersenaryong AFP at PNP. Tayo ng magkaisa at kumilos, humawak ng sandata at ipaglaban ang ating mga karapatan. Baguhin ang lipunan isulong ang rebolusyon hanggang sa tagumpay.

Ipagdiwang ang ika-54th taong anibersaryo ng BHB