Mag-alsa laban sa Mina! Manindigan para sa Kalikasan, Kabuhayan at Karapatan! Tutulan ang dayuhang pandarambong sa lalawigan!

Sa pagdeklara ng estado at naghaharing uri sa lalawigan ng Batangas bilang ‘the next global economic hub,’ hindi grasya bagkus disgrasya ang nakaambang bumaha at bumuhos para sa sambayanang Batangenyo.

Kaliwa’t kanan ang byahe patungong ibang bansa ng gubernador ng lalawigan na si Hermilando Mandanas upang ilako ang likas yaman at oportunidad para sa dayong pamumuhunan sa Batangas. Setyembre noong nakaraang taon, ang ilehitimong pangulo na si Bongbong Marcos mismo ang kasama ni Mandanas upang ilako ang intersyunalisasyon ng operasyon ng Batangas Pier. Ang dahilan—all systems go—o tuloy na tuloy na ang mga dayuhang proyektong dadambong sa likas yaman ng lalawigan na iluluwas gamit ang naturang daungan. Pangunahin sa mga proyektong ito ang malakihan at mapangwasak na pagmimina ng ginto na nakaamba nang simulan ngayon sa bayan ng Lobo.

Nitong Hunyo 2023, inisyuhan na ng Mines and Geosciences Bureau ng kaukulang permit ang Canadian-based na kumpanyang Bluebird Ventures Incorporated upang isagawa ang kanilang community development plan at ang diumanong pag-aaral at paghahanda para sa ‘underground mining operation’ sa loob ng taong 2023-2024. Ang dagdag na dalawang taon ay karugtong lamang ng naunang mahigit isang dekada nang eksplorasyon ng mina na isinagawa ng Mindoro Resources Limited (MRL) sa bayan ng Lobo. Matapos makumpleto ang mga ito, anumang oras, inaasahan ng Bluebord Ventures Inc. na aktwal na nilang masisimulan ang operasyon ng mina upang hukayin ang hindi bababa sa 440,000 ounces o 12.43 toneladang ginto!

May dalawang mayor na proyektong mina ng ginto ang isasakatuparan ng Bluebird Ventures Incorporated matapos mabili ang mahigit isang dekadang exploration project na isinagawa ng Mindoro Resources Limited o mas kilala ng mga residente ng Lobo bilang MRL. Ito ay ang 1,164 ektaryang Lobo Property na sumasaklaw sa mga baryo ng Nagtoctoc, Nagtaluntong, Mabilog na Bondoc at Sawang at ang 1,011 ektaryang Archangel Property na sumasaklaw naman sa halos kabuuan ng Barangay Balibago.

Ang humigit kumulang 2, 275 ektarya ng kalupaang nakapaloob sa Mineral Sharing Production Agreement (MPSA) na hawak ng Bluebird Ventures Incorporated ay tumatagos sa mga pinaka-malaki at mayamang kabundukan ng Lobo tulad ng Bundok ng Naguiling, Bundok ng Masalakot-Nalayag Monolith, Bundok Lobo-Bangkalan at Nagpatong Peak.

Mula sa 2,275 ektaryang saklaw ng MPSA sa bayan ng Lobo, nasa 300 ektarya ng mga kabundukang ito ang kagyat na bubulwasin sa oras na magsimula ang mina, 147.1 ektarya nito sa Lobo Project (Nagtoctoc-Nagtaluntong-Mabilog-Sawang) at 138.6 ektarya naman sa Archangel Project (Balibago).

Kapag natuloy ang proyektong pagmimina na tinatayang tatagal hanggang 25 taon, halos mabubura sa mapa ang buong Balibago habang tiyak na mapipinsala kundi man tuluyang magunaw ang iba pang barangay na sasaklawin ng proyekto at ang mga karatig nito.

Wawasakin ng nakaambang malakihan at dayuhang pagmimina ng ginto sa Lobo hindi lamang ang mayamang kagubatan at kabundukan kundi maging ang malalawak na niyugan at ang pangisdaang karagatan. Ang mga lasong kemikal ng mina na aagos sa mga ilog at dagat ng Lobo ay didiretso sa buong kalawakan ng karagatan ng Batangas Bay at ng pinaka-iingatang Verde Island Passage, ang tinaguriang sentro ng mga sentro ng marine bio-diversity sa buong mundo!

Bukod sa pinsala sa kalusugan at kalikasan, nakaambang wasakin ng mina ang kinabukasan ng ilang salinlahi ng mamamayan habang malayang malayang maiiuwi ng mga dayuhan ang limpak-limpak na yamang ginto pabalik sa kanilang bansa sa ilalim ng mga maka-dayuhang patakaran na ipinatutupad ng reaksyunaryong gubyerno.

Kung pahihintulutan ng mamamayan na magtagumpay ang naghaharing-uri at ang rehimeng US-Marcos II sa lansakang pagyurak at paglalako nito sa likas-yaman ng Batangas, wala nang anumang matitira pa sa buhay at kabuhayan ng masang Batangenyo.

Bukod sa malakihan at mapangwasak na dayuhang pagmimina ng ginto sa bayan ng Lobo, nakaamba rin ang kaparehong proyekto ng mina sa mga bayan ng Rosario, San Juan, Taysan at Batangas City. Bukod dito, sasaklawin ng proyektong Forest City ang 300 ektaryang kagubatan sa Bundok Banoy. Sa San Juan, 12 barangay ang nakaambang saklawin naman ng proyektong geothermal habang nagkakailang barangay sa Rosario tulad ng Malinao, Calantas at Palakpak ang sasaklawin naman ng debelopment ng San Miguel Corporation. Sa Taysan, winasak na ng malakihang quarry ang mga kabundukan, sakahan at ilog na pinapakinabangan ng mamamayan.

Sa buong kahabaan ng Batangas Bay na sumasaklaw sa syudad ng Batangas City at mga bayan ng Bauan, San Pascual at Mabini, patuloy ang pagtatayo at pagpapalawak ng mga plantang industriyal. Kamakailan lang, tinutulan ng iba’t ibang sektor ang kontrobersyal na mga terminal ng Liquefied Natural Gas (LNG) na itinatayo sa kahabaan ng Batangas Bay dahil sa matinding polusyon sa hangin at karagatan at sa masahol na epekto nito sa kalusugan ng mamamayang Batangenyo.

Sa Kanlurang Batangas, bukod sa malawakang kumbersyon ng lupang agrikultural para sa eko-turismo, libu-libong ektaryang lupang sakahan ang ikinukumbert ngayon para sa malalawak na plantang solar ng malalaking burgesya kumprador tulad nina Legarda at Roxas. Bukod pa rito ang libu-libong ektarya nang idinebelop upang maging pahingahan lamang ng mayayaman tulad ng Sandari-Batulao wellness village, Batulao Artscapes, Punta Fuego, Hamilo Coast at iba pa.

Tuloy-tuloy ang ekspansyon o pagpapalawak sa Batangas International Port na nakaambang mgpalayas sa daan-libong maralitang naninirahan sa mahigit 30 barangay ng Batangas City na nasa paligid nito. Layunin ng Batangas Port Expansion Project na ganap nang magsilbi bilang internasyunal na bagsakan at daluyan ang pier ng Batangas kung saan planong idaan palabas ng bansa ang madadambong na likas yaman sa lalawigan tulad ng limpak na mina ng ginto, pilak at tanso. Noong 2016, nauna nang bumili ng 16-ektaryang pasilidad sa loob ng Batangas Port ang kumpanyang CrazyHorse na siyang nakaambang magmina ng ginto sa bayan ng Taysan. Hindi malayong ganito rin ang tunguhin ng Bluebird Ventures Incorporated sa oras na magsimula na ang pagmimina nito sa bayan ng Lobo.

Sa gitna ng ganitong malalaking banta sa kalikasan, karapatan sa lupa at kabuhayan ng mamamayan sa Batangas, kinakailangan ang pinakamalawak na pagkakaisa ng iba’t ibang sektor sa lalawigan upang tutulan ang mga nakaambang mapaminsalang proyekto kabilang ang malakihan at mapangwasak na dayuhang pagmimina ng ginto sa bayan ng Lobo.

Ibayong dapat palakasin ang batayang alyansa ng uring manggagawa at magsasaka at pakilusin ang mga panggitnang uri sa lipunan kabilang ang mga peti-burges at pambansang burgesya na apektado ng nakaambang proyekto ang mga maliliit na negosyo at ari-arian.

Kailangang itransporma ng buong sambayanang Batangenyo ang pagkakaisa at paninindigan laban sa mina at iba pang mapanalantang proyekto tungo sa pagdagundong ng mga kilos-protesta at iba’t ibang porma ng paninindigan ng mamamayan upang ipagtanggol ang karapatan sa lupa, kabuhayan at karapatang pantao.

Kailangang ibayong likhain, palawakin at patatagin ang rebolusyonaryong lakas ng mamamayang Batangenyo dahil tanging sa pagtatagumpay lamang ng demokratikong rebolusyong bayan ganap na maipapatupad ang mga programa ng isang ganap na demokratiko, maka-mamamayan at maka-kalikasang gubyernong bayan na tunay na magsisilbi sa interes ng masang anakpawis.

Mamamayan ng Batangas, Mag-aklas laban sa pangwawasak ng kalupaan at kalikasan!

Manindigan para sa karapatang pantao, panagutin ang pasistang AFP-PNP na instrumento ng dayuhang kumpanya at naghaharing uri sa pagwasak at pagdambong sa likas yaman ng lalawigan!

Lumahok sa digmang bayan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Mag-alsa laban sa Mina! Manindigan para sa Kalikasan, Kabuhayan at Karapatan! Tutulan ang dayuhang pandarambong sa lalawigan!