Nagpapatuloy ang kabuluhan ng kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ngayong kaarawan ni Gat Andres Bonifacio, sinasariwa ng sambayanang Pilipino ang kabuluhan ng dakilang pakikibaka ng mga tulad niyang buong tapang at giting na inialay ang kanilang mga buhay para sa tunay na kalayaan. Hindi matatawaran at hindi kailanman malilimutan ang kanilang ambag. Higit sa pagiging tanglaw, ang kanilang nasimulan ay nagsisilbing hamon sa kasalukuyang henerasyon.

Hinahamon ng kwento ni Supremo ang lahat na dinggin ang panawagan ng mamamayan at tupdin ang tungkulin bilang mga anak ng bayan. Sa gitna ng patuloy na pagsakmal ng mga dayuhang kapangyarihan at iilang naghahari sa Pilipinas, marapat lamang na itaguyod ng bawat isang Pilipino ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig – ang pag-ibig sa tinubuang lupa at sa kapwa inaapi’t pinagsasamantalahan.

Dapat alalahanin ng bawat isa na ang dugong nanalaytay sa kanilang mga ugat ngayon ay dugo ng mga bayani. Nasa himaymay ng laman at kaluluwa ng mga Pilipino ng kasalukuyang panahon ang nagpapatuloy na diwa ng kagitingan at kahandaang mag-alay ng sarili. Marapat lamang na panghawakan ng mamamayan ang kapasyahang magtanggol at pangalagaan ang interes ng kanilang sariling bayan.

Walang ibang tatangan sa sulo ng pakikibaka kundi ang mga Bonifacio ng bagong panahon – ang mga kabataan, kababaihan, magsasaka, manggagawa, propesyunal at iba pang inaaping sektor. Ipinapanawagan ng NDF-Bikol sa lahat ng nagmamahal sa kapwa at sa tinubuang lupa na lumahok sa bagong demokratikong rebolusyon at ipagpatuloy ang pakikibaka para sa tunay na paglaya.

Nagpapatuloy ang kabuluhan ng kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio