Pagpamiste sang army worms dugang nga peste sa pangabuhian sang mangunguma sa Negros Occidental

,

Pagkatapos sang malawig nga pagluntad sang El Nino nga nagtuga sang pagkapierde sang katubohan kag pananum sang mga mangunguma sa Negros Occidental nga nag-abot sa 340M, ang magagmay nga plantador sang tubo naghingagaw nga apson nga marekober ukon magtanum liwat sang tubo para makalagas sa galing sa crop year 2024-2025. Bisan pa kon mangutang sila ukon magdugang liwat sang gasto sa pagtanum, ila nga himuon sa paglaum nga maulian ang gasto kag makatibawas sa pag-abre sang galing. Apang ining paglaum sang mga magagmay nga mangunguma gilayon nga nabuslan sang kakugmat kag kahangawa sa pag-atake sang peste nga army worms.

Sa ulihi nga pagbantala nag-abot na sa 177.5 ektarya ang naigo sang army worms sa mga katubuhan kag maisan sa Himamaylan–112.54 has, 65 has sa Isabela, Binalbagan, Moises Padilla nga nag-apekto sa masobra 280 ka mangunguma. Suno sa Office of the Provincial Agriculturist sa Negros Occidental (OPA), ang pagtuhaw sang army worms kag air worms tuga sang malawig nga El Nino. Siling sang mga eksperto, ang army worms makaya nga maubos ang 1 ka ektarya sang kamaisan sa isa lang ka gab-i.

Kon indi gilayon mahatagan sang igtalupangod kag matapna ang pagdagsa sang army worms, ginabana-bana nga madasig ini nga maglapta sa iban pa nga kaumahan sa kaiping nga mga banwa sang Negros Occidental. Bisan pa matuod naghatag na sang panguna nga bulig nga P3 milyones para sa pestisidyo ang OPA sang Negros Occidental, kulang ini agud maapas ang madasig nga paglapta sang army worms. Kinahanglan man nga mahatagan sang asistans ang mga mangunguma nga naigo sang El Nino kag subong man sang peste agud makabangon liwat sa ila pangabuhian kag makatibawas sa mahimo nga grabe nga gutom kag kaimolon nga magaigo sa isla.

Gani ang PKM-Negros, nagapanawagan sa US-Marcos nga rehimen nga indi lang ang pagpangandam sa gyera kontra-Tsina ang paga-asikasuhon kundi mas ang kahimtangan sang malapad nga mangunguma nga nagakinahanglan subong sang pag-ulikid kag asistans sang gobyerno, ilabi na diri sa isla sang Negros.

Pagpamiste sang army worms dugang nga peste sa pangabuhian sang mangunguma sa Negros Occidental