Pondo ng taumbayan, gamitin para sa kapakanan ng sambayanan!

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa panawagan ng publiko na tanggalin ang napakalaking halagang ilinaan ng rehimeng Marcos para sa pondo ng pasismo sa loob ng mga ahensyang dapat sana’y nagsisilbi sa pangangailangan ng masa. Isa sa pinakamatitingkad na halimbawa nito ang daan-daang milyong confidential funds ng Department of Education na hawak ni Sara Duterte sa ngayon. Dapat unahin ang mga programang pangkagalingan ng sambayanan laluna’t malinaw naman ang kakulangan ng mga serbisyong dapat sana’y tinatamasa ng publiko.

Ang kaban ng bayan na mula sa pinaghirapang pawis at pagod ng taumbayan ay marapat lamang na gamitin para sa kanilang kapakanan. Ang sadyang pagtanggi ng rehimeng Marcos na gawin ito ay naglalantad ng kawalan nila ng malasakit sa naghihirap na masa ng sambayanan.

Habang milyun-milyong kabataan ang walang maayos at sapat na akses sa edukasyon, buong kataksilan nilang lulustayin ang pera ng publiko sa mga programang mapanupil at tumatarget sa mismong taumbayan. Habang daang milyong Pilipino ang namimilipit sa gutom, nanganganib ang kabuhayan at araw-araw na nakikipagbuno sa kahirapan, walang kaabug-abog na ilinalaan ng rehimen ang limpak-limpak na pondo para sa balon ng korapsyon at pasismo.

Hindi katanggap-tanggap ang lantarang pagwaldas nina Marcos II at Sara Duterte sa pera ng taumbayan. Marapat lamang na patuloy itong kundenahin ng malawak na hanay ng mamamayan. Dapat makiisa ang lahat ng patriyotikong upisyal ng gubyerno at tunay na mga lingkod-bayan sa labang ito. Dapat patuloy na ilantad ang kainutilan at kawalan ng pakialam ng pangkating Marcos sa interes ng masang Pilipino.

Pondo ng taumbayan, gamitin para sa kapakanan ng sambayanan!