Tutulan ang mapaminsalang operasyon ng Ipilan Nickel Corp. at iba pang dambuhalang mina sa Palawan!

, ,

Kinukundena ng National Democratic Front-Palawan ang nakaambang operasyon ng Ipilan Nickel Corp. (INC) at eksplorasyon ng MacroAsia Mining Corp. (MMC) sa Brooke’s Point dahil umano iginawad na ng mga katutubong Palaw’an ang Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sa dalawang kumpanya.

Sa pakikipagsabwatan sa National Council for Indigenous Peoples (NCIP) at mga bayarang media, pinalabas ng INC at MMC na pinahintulutan sila ng mga katutubo, gayong labis na tinututulan ng mga Palaw’an, kabilang ang laksang mamamayan ng Brooke’s Point, ang malawakang operasyong mina ng INC. Katunayan, nito lamang Hunyo ay nagprotesta ang may 1000 mamamayan ng Brooke’s Point para tutulan at huwag pahintulutan ang operasyon ng INC na ilang beses na nilang pinalalayas sa kanilang lugar.

Ginamit ng mga kumpanyang INC at MMC ang mapanlinlang na mga Community Consultative Assembly (CCA) para makuha ang FPIC mula sa mga katutubo. Subalit hindi pa natatapos ang huling bugso ng CCA noong Hulyo ay nagpaabot na ng disgusto ang mga katutubong Palaw’an sa nagaganap na proseso. Ayon sa mga Palaw’an, magulo, hindi maintindihan at hindi kumikilala sa tradisyunal na kultura nila ang proseso. Itinatakwil nila ang NCIP na pangunahing nanghahati sa kanilang hanay sa pamamagitan ng pamimilit na bumoto ang mga katutubo upang maigawad ang FPIC sa mga kumpanyang mina. Taliwas ito sa kanilang tradisyon sa pagreresolba ng mga usapin sa paraang konsensus — na kumon na pagpapasya ng lahat ng kasapi sa kung ano ang nakabubuti sa kanila. Iginigiit ng mas maraming Palaw’an na karamihan sa mga bumoto ng “yes” sa mga serye ng konsultasyon ay napilitang sumang-ayon nang hindi gaanong nauunawaan ang kanilang pasya. Pinatutunayan din ng mga Palaw’an na pinatatahimik sa aktwal na mga konsultasyon ang lahat ng kritikal sa mina at sinasabihan pang “mangmang” at “bobo”.

Paano nga naman papayag ang mga Palaw’an sa operasyon ng INC, MMC at iba pang malalaking mina na kumakamkam sa kanilang lupaing ninuno at sumisira sa kanilang hanapbuhay? Paano sila papayag sa operasyon ng minang ito na sama-sama nilang isinakdal bilang numero-unong tagasira sa kalikasan at kanilang lupaing ninuno? Maaalalang ang DENR mismo, sa presyur ng lokal na gubyerno ng Brooke’s Point at malakas na kilusang masa, ang nagsampa ng kaso laban sa INC matapos mapatunayan noong 2016 ang iligal na pagputol ng 15,000 puno sa kagubatan ng bayan at sumasaklaw sa watershed sa tatlong barangay roon.

Nagngingitngit sa galit ang mamamayang Palaweño laluna ang mga taga-Brooke’s Point sa nakaambang operasyon ng INC at sa pagsasawalang-kibo ng lokal na gubyerno ng probinsya sa ilalim ni Gobernador Dennis Socrates. Nararapat na patuloy na tutulan ang napipintong operasyon ng INC, MMC at iba pang kumpanya ng mina hindi lamang sa Brooke’s Point kundi sa buong lalawigan. Hindi dapat pahintulutan ng mamamayang Palaweño ang pangangamkam sa kanilang mga lupain at pandarambong sa likas na yaman. Kasabay nito, kailangang patuloy na singilin ang mga kumpanyang mina sa pangwawasak sa kapaligiran at nagdulot ng malubhang epekto sa kalusugan ng mamamayan kagaya ng Palawan Quicksilver Mines Inc. (na hanggang ngayon ay nananalasa ang mercury poisoning sa mga taga-Puerto Princesa); Citi Nickel Mines and Development Corporation; Coral bay Mining Corporation at Rio Tuba Nickel Mining Corporation na nagkontamina ng nakalalasong kemikal sa mga ilog ng Bataraza, Narra at Honda Bay.

Ang paglaban sa mapandambong at mapaminsalang operasyon ng mga dayuhang mina sa lalawigan ay hindi lamang laban ng mamamayan ng Brooke’s Point. Kung gayon, dapat magbigkis ang mamamayang Palaweño, katuwang ang iba’t ibang grupo at sektor na nagtatanggol sa kalikasan para labanan at gawin ang nararapat na mga hakbangin para ipatigil ang mapaminsalang operasyon ng mina sa lalawigan.

Dapat mapakinabangan ng mamamayang Palaweño ang mga yamang mineral ng probinsya, hindi ng mga mandarambong na dayuhan. Dapat isulong ang demokratikong rebolusyong bayan upang palayasin ang mga dayuhang kapangyarihan at maitayo ang tunay na gubyernong nagsusulong sa interes ng mamamayan. Sa pagtatagumpay ng rebolusyon, pagsisilbihin ang pagmimina sa pambansang industriyalisasyon at sustenableng kaunlaran ng bayan.###

Tutulan ang mapaminsalang operasyon ng Ipilan Nickel Corp. at iba pang dambuhalang mina sa Palawan!