Mga siak sa pasistang koalisyong Duterte

,

Ang kumpetisyon sa pulitika nga gipasundayag karon sa Ubos nga Kapunungan sa Kongreso sa hisgutanan sa pagpangulo, timailhan sa mga siak sulod sa naghaharing pasistang koalisyong Duterte. Ang walay ulaw nga pag-unhanay sa pwesto kabahin sa mas dakung panagbangi aron makuha ang mas dakung bahin sa pork barrel sa badyet sa 2021, ilabina nga nagkaduul na ang eleksyong 2022.

Niadtong Setyembre 30, mibutar ang 184 sa 300 ka myembro sa kapunungan kontra sa pasundayag nga tanyag ni Speaker Alan Peter Cayetano nga magluwat sa pusisyon. Gimakmak ang maong pagbotohay tungod kay nag-usik-usik lamang kini og oras ug kwarta sa katawhan.
Ang tanyag nga pagluwat ni Cayetano, imbes nga dayag nga magluwat, usa ka pagbabag sa “kasabutang bahinay sa termino” niya ug ni Rep. Lord Allan Velasco. Sa maong kasabutan, molingkod si Cayetano isip tsirman sa ubos nga kapunungan sa unang 15 ka bulan sa ilang termino, ug mopuli si Velasco sa ulahing 21 ka bulan. Gimakmak si Cayetano sa daw tuko nga paggunit sa poder ug pagbali sa ilang “kasabutang panglalaki.”

Ang boto kontra sa pasundayag nga pagluwat ni Cayetano dili direktang tamparus kang Duterte, nga maoy nagpatunga sa kasabutan sa bahinay sa termino nga natibuok niadtong 2019 ug subling gipalig-on sa pulong bag-ohay lang sa Malacañang. Mitumaw nga dili absoluto ang gunit ni Duterte sa iyang mga ginsakpan sa Kongreso, ug nga dili tanan malipayon sa bahinay sa mga benipesyo ug pribilehiyo sa mga anaa sa poder.

Nagpadayag og suporta pareho si Cayetano ug Velasco sa tiranong si Duterte. Girepresentahan nila ang lain-laing grupo o paksyon sulod sa nagharing pundok. Nagkahiusa ang maong pundok aron suportahan ang paghatag kang Duterte og dugang nga burukrata-kapitalista ug pasistang gahum, sama kanhi sa Anti-Terrorism Law, ang paghikaw sa prangkisa sa ABS-CBN ug paghatag og emergency power aron hilabtan ang badyet taliwala sa pandemya.

Ingonman, ang maong pagsuporta sa mga reaksyunaryong pulitiko magpabilin lamang kung ginapakaon sila og husto ug relatibong adunay panag-angay-angay. Basta nagadawat lang ang ilang mga distrito og pondo alang sa mga dinalian nga pagpahimo og kalsada, waiting shed ug uban pang proyektong pang-imprastruktura kung asa mamahimong ipikit ang ilang mga nawong, padayon ang mga alipures sa kongreso nga mag-alagad sa tirano ug sa iyang mga ginsakpan. Mas lisud silang pakan-on ug pabusugon sa panahon nga duul na ang eleksyon tungod kay nagkadaku ang gipangayo para gastuhon sa subling pagdagan o pag-ambisyong makalingkod sa mas taas nga pwesto.

Ang paggrabe sa bangi nga Cayetano-Velasco dili himulag sa kasamtangang pagdungog sa badyet sa 2021, partikular ang bahin nila sa ₱397 bilyong pork barrel nga gunit sa Department of Public Works and Highways (DPWH). Nagreklamo ang kampo ni Velasco sa dili patas nga alokasyon sa pondo alang sa mga proyektong pang-imprastruktura, ug ginakwestyon kung nganong makakuha og ₱11.1 bilyon ang distrito ni Cayetano sa Taguig ug ₱11 bilyon sa mga kaalyado niya sa Camarines Sur, samtang ang mga dili niya kaalyado aduna lay ₱2 bilyon.

Labaw pa nga mograbe ang panagbangi sa Ubos nga Kapunungan sa mga moabutay nga adlaw sa panghingusog sa paksyon nila Velasco nga kinahanglang tumanon ni Cayetano ang unang kasabutan ug magresayn sa Oktubre 14. Kung dili, nanghulga sila nga ideklarang bakante ang pwesto aron hatagag-dalan ang ilang pag-inatbangay.

Labaw pang molalum ug molapad ang mga kontradiksyon sa han-ay sa nagharing pundok sa umaabot nga panahon atubangan sa paggrabe sa krisis sa nagharing sistema samtang labaw nga nahimong hakog si Duterte ug ang iyang mga alipures. Labaw nga motumaw ang maong mga kontradiksyon samtang nagkaduul ang eleksyon, o kung iduso ni Duterte ang pag-usab sa konstitusyon o uban pang iskema aron magpabilin sa poder.

Ang maong mga siak mosangpot usab sa dayag nga panagbangi sa han-ay sa militar ug pulis, partikular tali sa nanagbanging sindikato, ug tali sa mga upisyal nga nalambigit sa dinagkung korapsyon ug grabeng paglapas sa tawhanong katungod. Siguradong aduna usay motumaw nga mga upisyal nga makitang dili posibleng tapuson ang armadong panagbangi sa nasud pinaagi lamang sa usa ka gyerang pagpanumpo batok sa katawhan.

Labaw usab nga motumaw ang mga kontradiksyon atubangan sa nagkakusog nga internasyunal nga presyur sa rehimeng Duterte atubangan sa malukpanong pagbatikos sa mga pagpangabuso sa mga sundalo ug pulis sa mga katungod, ingonman sa pagyukbo niya sa China ug pasagdang magtukod og mga pasilidad militar sa South China Sea. Gikan sa kongreso sa US ug parlamento sa Europe, milanog ang singgit aron tapuson ang mga pagpatay sa mga pwersa sa estado sa mga aktibista ug sa mini nga gyera kontra droga. Napugos usab siya sa lakang kanhi lang sa Facebook nga tangtangon ang mga akawnt nga ginapadagan sa militar.

Kinahanglang pahimuslan sa katawhang Pilipino ang maong mga kontradiksyon sa han-ay sa nagharing pundok pinaagi sa pagbutyag sa mga krimen, korapsyon, brutalidad ug pagyukbo sa rehimen ug sa pagtibuok sa pinakalapad nga panaghiusa sa mga patriyotiko ug demokratikong hut-ong ug sektor. Kinahanglang tibuok-kusog sila nga magpadayag batok sa pork barrel ug “kontra-insurhensiya” nga badyet sa rehimen pang-2021 nga lunod-patay nga kontra-katawhan ug kontra-kabus ilabina atubangan sa pandemya ug panginahanglang dugangan sa panggasto ang mga serbisyong medikal, pang-ekonomiya ug pang-edukasyon. Kinahanglang batikuson ang panagbangi sa poder ug pribilehiyo samtang nagdurusa ang katawhan sa palpak nga pag-abli sa klase, pagsaka sa pamasahe, dakung gasto sa pagpatambal, krisis sa pagkaon ug uban pang hinanali nga ekonomikanhon ug katilingbanong problema.

Adunay mga alipures nga dismayado tungod kay mga salin na lang ang gibilin kanila sa mga walay-katagbawang labing gamhanang ginsakpan ni Duterte. Kinahanglan silang aghaton nga tul-iron ang rehimen sa kahakog ug tiranya.

Kinahanglang labaw pang pukawon ang katawhang Pilipino aron batukan ang pasista, papet ug korap nga rehimeng Duterte. Kinahanglang ibutyag ang kadunot sa rehimen aron sugnuran ang kasuko sa katawhan ug pakusgon ang ilang determinasyon nga mosukol.

Kinahanglang dinagkung molihok ang mga mamumuo, mag-uuma ug semiproletaryado sa mga pabrika, komunidad sa kasyudaran ug kabanikanhan. Kinahanglang ilunsad ang walay-kakapoy nga gimbuhatong propaganda ug edukasyon sa ilang han-ay. Kinahanglang makigbisog ang masang kabus alang sa ilang mga katungod ug kaayuhan, ilabina taliwala sa krisis ug papanubagon ang rehimen sa korapsyon ug sayop nga mga prayoridad.

Kadungan niini, kinahanglang padayon nga molapad ug mokusol ang alyansa sa han-ay sa mga hatungang pwersa. Kinahanglang padayon nga mag-usa og kusog ang mga kabatan-onang estudyante, magtutudlo, nars ug mga mamumuong panglawas, mga empleyado sa gubyerno, mga tawong-simbahan, kababayen-an, mga pwersang oposisyon ug uban pang demokratikong sektor aron labaw pang palapdon ang nagkahiusang prenteng anti-Duterte.

Ang han-ay sa mas abante sa pulitika nga mga kadre sa Partido ug aktibistang masa kinahanglang manguna ug magsilbing sumbanan sa lisud ug kasagarang peligrosong gimbuhaton sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masa. Makab-ot lamang ang kadaugan pinaagi sa malukpanong pagpalihok sa masa.

Kinahanglang padayon nga pangulohan sa Partido ang Bagong Hukbong Bayan sa pag-asdang sa malukpanon ug subsub nga gerilyang pakiggubat. Ang nagkadakung ihap sa mga taktikal nga opensiba sa milabayng mga semana nagpakita sa nasudnong kapasidad ug determinasyon sa BHB nga suklan ang pasistang rehimen ug motabang sa pagpalagpot niini.

Sa pagpaasdang sa tanang porma sa pagsukol, mahimong labaw pang ihimulag ug pahuyangon sa katawhang Pilipino ang pasistang rehimeng Duterte. Bisan og mogamit pa og terorismo sa estado, mapakyas ang rehimen atubangan sa determinasyon sa katawhan nga makigbisog aron bawion ang ilang mga kagawasan ug ipakigbisog ang demokrasya.

Mga siak sa pasistang koalisyong Duterte