17 armas, nasakmit sa BHB sa Camarines

,

Disesyete ka armas, lakip ang 10 ka tag-as nga kalibreng armas, ang nasakmit sa mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Bicol sa tulo ka magkabulag nga aksyon.

Niadtong Marso 19, gireyd sa BHB-Camarines Norte ang outpost sa Philippine National Police (PNP) 2nd Provincial Mobile Force Company sa Purok 6, Barangay Dumagmang, Labo, Camarines Norte. Lakip sa nakumpiska ang Usa ka baby M60 machine gun, usa ka R4 carbine, unum ka Galil, ug unum ka pistolang Glock.

Lima ang napatay sa mga pulis lakip si Pcpl. Roger Estoy samtang duha ang samaron. Tubag ang maong taktikal nga opensiba sa sunud-sunod nga pagpamatay ug pagpangatake sa pulis ug militar sa mga residente sa Camarines Norte.

Sa Camarines Sur, giambus sa BHB ang nag-operasyong PNP Special Action Force ug mga sundalo sa Barangay Tigman, Sipocot niadtong Marso 4. Duha ang napatay ug duha ang samaron sa han-ay sa kaaway.

Niadtong Pebrero 1, gikumpiska sa BHB ang mga armas sa goons sa pamilyang Villafuerte sa Barangay Villazar, Sipocot sa parehong prubinsya. Nakumpiska ang usa ka ripleng M16, duha ka ripleng karbin ug mga bala. Dugay na nga ginareklamo sa mga residente sa barangay ang pagpanghadlok ug pagpamig-ot sa despotikong pamilya. Usa sila sa dagkung agalong yutaan ug naghari-hari nga upisyal sa barangay.

Sa lain pang bahin sa nasud

Ozamiz City. Giambus sa BHB-Misamis Occidental ang mga tropa sa 10th IB sa Barangay Guimad niadtong Marso 6. Walo ang patay ug usa ang samaron sa mga sundalo nga naglunsad og operasyong kombat sa lugar. Human niini, gibomba sa Air Force ang lugar sa nahitaboan. Nagresulta kini sa pagkaguba sa kalasangan ug mga umahan.

Quezon. Giambus sa usa ka yunit sa BHB-Quezon ang nag-operasyong tropa sa 201st IBde sa Sityo Colong, Barangay San Francisco B, Lopez niadtong Marso 5. Tulo ang patay ug usa ang samaron nga sundalo.

Occidental Mindoro. Giisnayp sa usa ka yunit sa BHB-Mindoro ang nag-operasyong tropa sa 4th IB sa Barangay Manoot, Rizal niadtong Marso 3. Usa ka semanan na nga nangutingkay ang mga pasistang sundalo sa magkasikbit nga barangay.

Western Samar. Gipakyas sa usa ka yunit sa BHB-Western Samar ang atake sa higit 100 ka nag-operasyong tropa sa 46th IB sa Barangay Canlobo, Pinabacdao niadtong Pebrero 8. Duha ang nataho nga napatay sa 46th IB. Human ang pagsangka, naghulog og walo ka bomba gikan sa kahanginan ug upat ka beses nga gikanyon sa mga sundalo ang nahitaboan. Nangistraping usab kini sulod sa 45 minuto.

Panay. Unum ka opensiba ang gilunsad sa BHB-Panay batok sa militar ug pulis nga responsable sa masaker ug pagpangaresto sa mga Tumandok sa milabayng mga bulan. Duha ang napatay ug lima sa nasamdan sa mga berdugo.

Niadtong Marso 11, gipabuthan sa BHB ang mga tropa sa 12th IB nga nagalunsad og Retooled Community Support Program (RCSP) sa Barangay Panuran, Lambunao. Gipabuthan usab niini ang mirespondeng mga sundalo sa Barangay Agcarope, Janiuay. Sa misunod nga adlaw, gipabusikaran ang usa ka sasakyan sa pulis sa Barangay Pughanan, Lambunao. Duha ang nasamdan sa mga pulis.

Niadtong Marso 3, gipabusikaran usab sa BHB ang sakyanan sa mga pulis sa Barangay Canawili, Janiuay.

Sa Southern Iloilo, gipabuthan sa BHB ang mga sundalo sa 79th IB sa Barangay Iglilico, San Joaquin niadtong Pebrero 18. Duha ang natahong napatay ug tulo ang nasamdan sa han-ay sa militar.

Sa Capiz, gipabuthan niadtong Pebrero 26 sa BHB ang mga tropa ng 12th IB nga nagalunsad og RCSP sa Barangay Buri, Tapaz.

17 armas, nasakmit sa BHB sa Camarines