Mga protesta

,

Adlaw sa Kababayen-an. Kapin usa ka libo ang nagmartsa padulong sa tulay sa Mendiola sa Maynila aron dumdumon ang Pangkalibutang Adlaw sa Kababayen-ang Anakpawis niadtong Marso 8. Sa pagpanguna sa Gabriela, giduso sa mga organisasyon ang hinanali nga na ayuda, panginabuhian, suhulan ug trabaho. Naglunsad usab og kadungan nga mga protesta sa Baguio City, Bulacan, Naga City, ug Iloilo City.

Usa ka tuig nga lockdown. Nagprotesta ang 150 ka myembro sa mga nasudnon-demokratikong organisasyon atubangan sa Commission on Human Rights sa Quezon City niadtong Marso 17 aron dumdumon ang usa ka tuig na sa lockdown nga gipahamtang ni Rodrigo Duterte sa Luzon. Giduso nila ang luwas ug libreng bakuna, ₱10,000 ayuda ug pagtapos sa militaristang lockdown. Gilunsad ang kaparehong mga protesta sa uban pang bahin sa Metro Manila, Laguna, Baguio City ug Central Luzon. Niadtong Marso 15, nagprotesta usab sa Quezon City ang mga myembro sa Kadamay, Anakbayan ug Piston.

Depensahan ang Southern Tagalog. Usa ka protesta ang gilunsad sa mga organisasyong masa aron kundenahon ang pagpamatay sa Southern Tagalog ug hinanali nga pagpagawas sa mga giaresto sa gitawag og “Bloody Sunday” sa Calamba, Laguna niadtong Marso 16. Aduna usay susama nga mga protesta ang mga aktibista sa US, France ug Australia.

Kontra-pribatisasyon sa merkado sa Cebu. Tulo ka gatos ka mamaligyaay ug ilang mga tigsuporta ang nagprotesta atubangan sa upisina sa meyor sa Cebu City niadtong Marso 17 aron babagan ang hulgang pribatisasyon sa merkado. Ikatulong semana na kini sa protesta sa mga mamaligyaay. Plano sa lokal nga gubyerno nga itanyag ang kontrata sa pagpalambo sa merkado sa Megawide Construction Corporation sa komprador nga pamilyang Sy.

Mga protesta