Lider sa Partido ug iyang asawa, brutal nga gipatay

,

Gidagit, pipila ka bulan nga patago nga gidetine, ug gitortyur ayha gipatay pinaagi sa paggarote ang magtiayong silang Antonio Cabanatan, 74, ug Florenda Yap, 65. Gibiyaan sa mga berdugo ang ilang mga patayng lawas sa usa ka balay sa Barangay Botong, Oton, Iloilo niadtong Disyembre 26, 2020. Pipila ka tuig na nga retirado sa Partido ang magtiayon tungod sa ilang balatian ug katiguwangon.

Giila sa Partido ang taas ug magilakon nga kontribusyon ni Cabanatan, nga naila usab isip Kaubang Manlimbasog. Sukad nga nahimong aktibistang estudyante niadtong 1967 makanunayon siyang nag-alagad sa rebolusyon. Yaweng papel ang gipatuman niya sa pagpundar sa pambansa-demokratikong rebolusyon sa Cebu, Negros Oriental, Bohol, Leyte, Samar hangtud sa amihanang Mindanao.

Maayo niyang gipangulohan ang rebolusyon sa Visayas ug Mindanao, ug miako og bug-at nga responsibilidad.

Mabasa ang parangal sa Komite Sentral sa Marso 17 nga espesyal nga isyu sa Ang Bayan.

Lider sa Partido ug iyang asawa, brutal nga gipatay