Kapin 1 ka milyong kababayen-an, natangtang sa pwersa sa pamuo

,

Kapin usa ka milyong kababayen-an ang natangtang sa pwersa sa pamuo niadtong milabayng tuig. Halos doble kini sa ihap sa kalalakin-an (600,000) nga natangtang sa parehong panahon.

Sa ingon, 19.7 milyon o kapin katunga sa kababayen-ang adunay edad 15-pataas ang wala ginaila nga kabahin sa pwersa sa pamuo. Sa kapin 37 milyong kababayen-an nga anaa sa maong mga edad, 17.4 milyon lamang ang anaa sa pwersa sa pamuo. Lakip sa mga gitangtang ang kababayen-ang nag-eskwela, mga inahan sa banay, mga napreso o dili makatrabaho tungod sa lockdown, mga adunay sakit, ug mga nagpaabot sa resulta sa giaplayan nilang trabaho. Kanhi nang ubos ang tantos sa partisipasyon sa kababayen-an sa pwersa sa pamuo kumpara sa kalalakin-an. Sa pinakaulahing estadistika, anaa sa 46.9% lamang ang tantos sa pagsalmot sa kababayen-an sa pwersa sa pamuo kumpara sa 73.9% sa kalalakin-an.

Sa banabana sa Ibon Foundation, kapin 10 milyong Pilipino, ug dili 4 ka milyon lamang sama sa taya sa estado, ang walay trabaho niadtong Enero. Mas taas usab ang tantos sa disempleyo sa hanay sa kababayen-an (8.8%) kumpara sa kalalakin-an (8.7%). Dakung bahin usab sa kababayen-an (13.4%) ang kulang sa trabaho niadtong milabayng tuig.

Kapin 1 ka milyong kababayen-an, natangtang sa pwersa sa pamuo