Pagmina og magnetite sa Cagayan

,

Gisugdan na niadtong milabayng bulan ang gitawag og Cagayan River Rehabilitation Project, usa ka programa sa pagkalot sa itum nga balas (ginatawag og black sand nga adunay mineral nga magnetite) sa Cagayan River sa lungsod sa Gonzaga aron kuno “pugngan ang pagbara” niini. Ang magnetite mao ang nag-unang sangkap nga ginagamit sa paghimo sa puthaw.

Kaniadto pang 2010 nagsugod ang eksplorasyon sa lain-laing mga kumpanya sa suba ug dagat sa prubinsya. Apan dagay nga natanggong ang planong magpahigayon og malukpanong pagmina sama sa hugot nga pagbabag sa mga residente ug grupong maki-kinaiyahan.

Aron ilusot ang proyekto, gipagawas sa mga upisyal sa rehimen nga “rehabilitasyon ug restorasyon” sa Cagayan River ang nag-unang laraw niini. Giratsada ang pagpirma sa kontrata alang dinhi niadtong Disyembre 2020, pipila ka semana human nga mihapak ang bagyong Ulysses nga nagbunga sa grabeng pagbaha sa prubinsya. Gitanyag kini sa kumpanyang JDVC Resources Corp., subsidyaryo sa Apollo Global nga gipanag-iyahan sa burges kumprador nga si Vittorio Paulo Lim.

Nakasulat sa permit nga ginatugutan ang kumpanya nga minahon ang mga mineral nga rekurso sa 1,902 ektaryang suba ug dagat nga langkob sa Mineral Production Sharing Agreement (MPSA) niini. Kini na ang pinakadaku nga konsesyon sa offshore mining (pagmina sa kadagatan) sa tibuok nasud. Gibanabana nga makita sa erya sa konsesyon ang mokabat sa 632 milyong metriko-toneladang black sand. Ang tanang makuha nga mineral dinhi direktang ipadala sa China.

Niadtong Enero, 76 ka organisasyong maki-kinaiyahan ang nagpetisyon aron ipahunong ang maong proyekto. Matud nila, magun-ubon ang pagahimoong pagmina sa magnetite sa sistemang pang-ekolohiya o kinabuhi sa dagat. Pagagubaon niini ang protektadong mga rekursong dagat sama sa mga coral reef ug mga tanum sa dagat nga krusyal nga pagkaon sa nagkagamay nang mga hayop sama sa dugong ug balyena. Magdan-ok kini og hugaw nga kemikal gikan sa mga operasyon sa pagproseso nga pagabuhaton sa dagkung barkong tigkalot. Pagapatyon niini dili lamang ang mga tanum sa dagat ug ang mga isda dinhi, kundili lakip na usab ang panginabuhian sa mga mangingisdang nagsalig dinhi.

Ika-26 ka tuig sa Philippine Mining Act of 1995

Niadtong Marso 3, eksaktong 26 ka taon na ang milabay sukad nga gipatuman sa reaksyunaryong estado ang Philippine Mining Act of 1995. Ang maong balaod ang nagbuyangyang sa nasud sa subsub nga pagpangate sa higanteng langwayng mga kumpanya sa mina ug ilang mga kasosyong burges kumprador. Matud sa pinakaulahing datos sa Mines and Geosciences Bureau, nag-opereyt sa nasud ang dili moubos sa 503 ka kumpanya sa mina ug kwari nga milangkob sa 723,238 ektaryang kayutaan sa lain-laing bahin sa nasud.

Pinakadaku niini ang Financial or Technical Assistance Agreement (FTAA) para sa operasyon sa Sagittarius Mines, Inc. nga nagamina og bulawan ug copper sa South Cotabato, Sultan Kudarat ug Davao del Sur (26,502 ektarya); ug Agusan Petroleum and Mineral Corporation nga nagamina og bulawang ug silver sa isla sa Mindoro (46,051 ektarya). Natanggong karon ang aplikasyon alang sa pagpalungtad sa FTAA sa kumpanyang Oceanagold nga nagamina og bulawan ug copper sa Nueva Vizcaya ug Quirino (9,238 ektarya) human kining mawad-an og kapuslanan niadtong 2019.

Sa mga FTAA ug MPSA nga epektibo hangtud sa kasamtangan, pinakadaku ang kinatibuk-ang eryang langkob sa mga minahan sa bulawan (187,671 ektarya) nickel (125,748 ektarya), magnetite, silver (70,041 ektarya) ug copper (55,583 ektarya). Niadtong 2019, gibanabanang anaa sa 153 ka toneladang bulawan ang kinatibuk-ang ginaeksport sa Pilipinas nga nagkantidad og ₱64 bilyon. Napadulong sa Hong Kong ang halos tanan niini (135 tonelada). Pinakadaku usab ang ginaeksport sa nasud nga copper sa China (294,786 tonelada).

Luyo sa grabeng pagpanggun-ob niini sa kinaiyahan, gamay ra kaayo ang tampo sa mga minahan sa kinatibuk-ang paglambo sa lokal nga ekonomiya. Niadtong milabayng tuig, gibanabanang ₱133 bilyon lamang ang kita sa reaksyunaryong gubyerno sa sektor sa mina ug kwari o katugbang lamang sa 0.7% sa kinatibuk-ang gross domestic product. Gamay ra ang kalainan niini sa natahong bahin sa sektor nga 0.8% ayha pa mihapak ang pandemya niadtong 2019.

Pagmina og magnetite sa Cagayan