Paghimo sa militar ug pulis og hitlist, nabutyag

,

Natunyag kanhi lang ang pagpangalap sa rehimeng Duterte sa mga pangalan sa mga magtutudlo, empleyado ug abugadong target alang sa sistematikong red-tagging ug “nyutralisasyon.” Niadtong Marso 10, nahikyad sa publiko ang usa ka memorandum sa Department of Interior and Local Government nga nagmando sa mga ahensya sa estado nga ilista ug isumite sa pulis ug militar ang mga pangalan sa mga magtutudlo ug empleyadong myembro sa Alliance of Concerned Teachers (ACT) ug Courage.

Ayha niini, nabutyag ang pagpangayo sa hepe sa paniktik sa Calbayog City sa Samar nga si Police Lt. Fernando Calabria, Jr. sa lokal nga korte og listahan sa mga abugado sa mga ginaakusahan niining adunay kalambigitan sa armadong kalihukan. Nangayo pa siya og tambag sa korte kung paunsa “inyutralisa” ang maong mga abugado.

Mikabat na sa 61 ka abugado ang gipatay ilalum sa rehimeng Duterte.

Iligal nga pag-aresto. Giaresto niining Marso 21 si Renalyn Tejero, usa ka paralegal sa Karapatan-Caraga sa Barangay Lapasan, Cagayan De Oro City. Kanhi siyang estudyante sa Alcadev. Hangtud karon, wala pa nahibaloan kung asa siya gidala sa mga pulis.

Niadtong Marso 17, giaresto si Rosanilla Consad, secretary general ng ACT-Caraga ug assistant principal sa San Vicente National High School sa Barangay Humabon, Butuan City. Kanhi nang gi-red-tag si Consad ug gipailalum sa sarbeylans. Nakagawas siya human magpyansa niadtong Marso 20.

Sa Iloilo, giaresto sa mga sundalo si Julie Lago, myembro sa Katilingban sang mga Mangunguma nga Imol sa Janiuay sa iyang balay sa Mañacabac, Janiuay niadtong Marso 16. Giakusahan siyang myembro sa BHB. Sa laing mga kaso, gitamnan og mga armas ug “subersibong” dokumento ang iyang gipuy-an.

Paghimo sa militar ug pulis og hitlist, nabutyag