2 lider mangunguma, gin-aresto sa Caraga

,

Sa gahum sang gin-imbento nga kaso sang tuyo nga pagpatay, gin-aresto sang mga pulis halin sa Caraga kag 3rd Special Forces Battalion (SFB) si Marcela Diaz sang Mayo 14, alas-4 sang kaagahon sa Barangay Marihatag, Surigao del Sur. Miyembro si Diaz sang Kapunungan sa mga Mag-uuma sa Surigao del Sur, nga madugay na nga gin-red-tag sang militar bangud sa pagka-aktibo sa pagbato para sa kinamatarung sang mga mangunguma sa duta. Ginapamilit sang mga kadugo ni Diaz, 59, nga gilayon siya nga hilwayon bangud sa malala nga kanser nga ginabatyag sang biktima. Ginkulong siya sa Camp Rafael Rodriguez sa Butuan City.

Sa pareho nga adlaw, gin-aresto sa Barangay Banza, Butuan City, Agusan del Norte si Virgilio Lincuna, 70, myembro sang Kilusang Magbubukid ng Pilipinas-Caraga sa himu-himo nga kaso nga pagpatay. Daan na siya nga ginkulong sang 2019 bangud man sa gin-imbento nga kaso. Si Lincuna parsyal nga paralisado bangud sa stroke kag indi halos makalakat.

Sang Mayo 17, gin-aresto sang mga pulis ang pungsodnon nga pangulo sang Karapatan nga si Elisa “Tita” Lubi, sa kaso nga napaslawan nga pagpatay. Temporaryo siya nga nahilway sang adlaw man nga ina pagkatapos magpiyansa.

Pagpatay. Ginbaril kag napatay sang ginadudahan myembro sang anti-komunista nga grupo si Briccio Nuevo, Jr., ministro sang lglesia Filipina Independiente sa Guihulngan City, Negros Oriental sang Mayo 4. Si Nuevo madugay na nga gin-red-tag sang Kagubak, grupong vigilante nga ara sa kontrol sang pulis kag militar sa prubinsya. Ginluthang ang biktima samtang ara sa vulcanizing shop sa Barangay Poblacion sang amo nga syudad.

Pagdukot. Gindukot sang ginasuspetsahan mga elemento sang militar si Ed Navalta, koordineytor sang Camarines People’s Organization sa District 1 sang Mayo 18, alas-5 sang hapon sa banwa sang Ragay, Camarines Sur. Wala pa siya makit-an kon sa diin siya gindala sang mga militar.

Militarisasyon. Napulo ka barangay sa Tinambac, Camarines Sur ang okupado sang 9th ID halin pa sang ikaduha nga semana sang Mayo. Lakip diri ang mga barangay sang San Roque, San Ramon, Salvacion, Pantat kag Turo kon sa diin nagpamalay-balay ang mga suldado.

2 lider mangunguma, gin-aresto sa Caraga