Paghiwat sang #NDFP48 sa Northen Samar

,

Mapagsik nga ginhiwat sang masang mangunguma kag hangaway sang banwa sa Northern Samar ang ika-48 nga anibersaryo sang National Democratic Front ot the Philippines (NDFP) sang Abril, sa atubang sang tunga sa tuig nga nakapokus nga operasyon militar sang kaaway. Nagtambong sa selebrasyon ang mga residente halin sa anum ka baryo nga nag-isa nga labi pa nga batuan ang militarisasyon sa lugar.

Ginpaambit sa programa ang subong nga kahimtangan sang erya nga halin pa Disyembre sang naligad nga tuig. Ginhatagan-tum-ok sa report kon ngaa rebolusyon ang solo nga solusyon sa kalisdanan nga ginaagyan sang pumuluyo.

Paghiwat sang #NDFP48 sa Northen Samar