Mga dam ni Enrique Razon, Jr.

,

Tatlo sa pinakamamatay nga proyektong dam sa pungsod subong ang may angut sa negosyo ni Enrique Razon, Jr., ang ginatawag nga isa sa mga “Dutertegarch” o mga daku nga oligarko nga ginpaboran ni Duterte. Ang mga ini ang Jalaur Megadam Project sa Iloilo nga nakatalana nga magasuplay sang kuryente sa kumpanyang More Power, ang Wawa Dam Project sa Montalban, Rizal nga magasuplay sang tubig sa kontrolado niya nga Manila Water Company, kag ang wala pa maumpisahan nga pagtukod sang dam sa Chico River sa Kalinga. Ang mga proyekto nga ini ginatukod sa mga duta kag suba sang mga tumandok lakip ang mga Tumandok sang Panay, Remontado-Dumagat sang Rizal kag Igorot sang Kalinga.

Tanan nga mga lugar nga ini may malaba nga kasaysayan sang pagbato sang mga residente, kag sang mapintas nga kampanya sa pagpamigos para pahipuson sila. Lapnagon sa erya nga ini ang mga ekstrahudisyal nga pagpamatay, iligal nga pagpang-aresto kag detensyon, kag pwersahan nga pagpabakwit.

Indi pareho sa ibang kumprador, hayagan nga nagasuporta si Razon sa pasismo ni Duterte. Sang 2017, ginpahayag niya ang iya tiraniko nga pagpati nga indi magmadinalag-on ang anuman nga programa sa imprastruktura kon indi ini ipatuman sa idalom sang isa ka diktadurya.

Mga dam ni Enrique Razon, Jr.