Wala pili ang henosidyo sang Israel sa Palestine

,

Sentro sang balita sining ikaduha nga semana sang Mayo ang brutal nga pagpamomba sang Israel sa matawo nga lugar sa Gaza Strip, isa ka gutok nga engklabo kon sa diin nagaginutok ang masobra duha ka milyon nga Palestinian. Singgit sang mga hedlayn sang balita ang “kinagamo nga Israel-Palestine”, “pagsingki sang kalakasan” sa Gaza Strip kag “nagadaku nga kwestyon” angut sa mga krimen batuk sa sangkatawhan sang “magtimbang nga bahin”. Ginpagwa sang mga ini nga daw boksing ang nagakatabo kon sa diin patas ang away kag may ginasunod nga pagsulundan ang magtimbang nga bahin.

Ugaling, indi matago sang mga bidyo, retrato kag report halin sa Gaza Strip ang bangian nga kusog sang Israel kag ang malapad nga halit kag madamuan nga pagpatay sang mga bomba sini sa pumuluyong Palestinian.

Sang Mayo 19, halos 10,000 nga mga balay kag bilding na ang naguba, kon indi man, narumpag, sang mga airstrike sang Israel. Lakip diri ang mga eskwelahan, ospital, upisina sang mamahayag kag ang solo nga laboratoryo nga nagaproseso sang mga test sang Covid-19. Pila ka adlaw antes sini, ginpatay sang Israel ang signal sang internet kag gin-utod ang kuryente sa Gaza. Apektado sini ang suplay sang tubig sang ginatos nga mga Palestinian, lakip ang mga may balatian kag nalatnan sang Covid-19.

Sa ulihi nga report, 217 Palestinian na ang napatay sa mga pagpamomba, 63 mga bata. Masobra 1,400 ang napilasan kag ara sa 52,000 ang napilitan nga maghalin sa ila mga balay. Liw-as sa mga airstrike, ginbomba man sang Israel ang Gaza halin sa dulunan sini gamit ang mga kanyon.

Ginpagwa sang Israel nga “nagabalos” lamang ini sa pagpalupad sang mga rocket sang Palestine halin sa Gaza Strip. Pero una na sini nga ginsalakay ang moske nga Al-Aqsa sa East Jerusalem, isa sa pinakasagrado nga lugar sang relihiyong Muslim, sa tunga sang pagpangamuyo sini sa panahon sang Ramadan sang Mayo 8. Nagresulta ang reyd sa 205 Palestinian kag 17 Israel ang napilasan. Bilang sabat, nagpalupad sang masobra 1,000 rocket ang Palestine sa diresyon sang Israel sang Mayo 10. Pila diri ang nag-igo sa mga sibilyan kag propyedad nga Israeli. Ang pila nahulog sa sulod man sang Gaza. Ang mayorya (tubtob 90%) napalupok sa ere sang sistemang anti-rocket sang Israel.

Ang reyd sa Al-Aqsa putuk-putukan sang pila ka bulan nga pagpanulsol sang gamo sang mga grupong Israeli sa mga teritoryo sang Palestine sa East Jerusalem. Nagsunson ang pagpanalakay sang mga grupong kuno “ekstrimista” nga grupong Israeli nga hayagan nga nagapanawagan sang “kamatayon sa mga Arabo.”

Nagsingki ang pagpanalakay sang mga grupo nga ini sa mga komunidad sang Palestine pagkatapos pahanugutan sang Korte Suprema sang Israel sang Pebrero nga agawon sang mga Hudyo ang duta nga ginatindugan sang mga balay sang mga Palestinian sa East Jerusalem.

Lapas ang amo nga desisyon sa internasyunal nga mga kasugtanan nga nagtunga sa teritoryo sa duha ka pumuluyo. Aktibo nga ginabatuan sang mga Palestinian ang nagahana nga pagpalayas sa ila halin sa nabilin nila nga mga komunidad sa sagrado nga duta sang Jerusalem.

Ang matuod, ang pagsalakay nga ini sang Israel kasugpon sa dinekada sini nga kampanyang henosidyo kag mapintas nga okupasyon sa mga teritoryo sang Palestine. Sa mga Palestinian, kasugpon ini sa ginatawag nila nga Al Nakba o Ang Disgrasya, nga natabo sadtong Mayo 15, 1948, kon sa diin sistematiko sila nga ginpatay kag ginpalayas sa ila mga duta para ibun-ag ang pungsod Israel.

Sa masobra pito ka dekada nga okupasyon sang Israel, naduso ang mga Palestinian sa separado nga mga teritoryo sini sa Gaza Strip (nga may kadakuon nga lampas katunga sang National Capital Region) kag West Bank (nga mas daku nga erya kon ikumparar sa isla sang Cebu). Ang hungod nga pagkulong sang Israel sa mga Palestinian sa mga teritoryo nga amo ang ginatawag subong nga “apartheid” o ang polisiya sang rasista nga pagseparar kag diskriminasyon.

Wala pa tubtob san-o napaatras o napasabat ang Israel sa tuman kadamo nga paglapas kag krimen batuk sa pumuluyong Palestinian. Bangud ini ginakabig sang US kag mga kapitalistang pungsod sa US bilang yabi nga alyado sa rehiyon sang Middle East. Padayon nga nagabalibad ang US nga kundenahon ang mga krimen sang Israel, kag sa baylo ang mga Palestinian pa ang ginabansagan sini nga “terorista”. Ginakabig sini ang mga pagpamomba sang Israel sa mga sibilyan bilang “paglubos” sa pagsulundan sang gera kag ang henosidyo bilang “pagdepensa sa kaugalingon”.

Una nga nagbalibad si US Pres. Joseph Biden nga repasuhon ang ayuda militar nga ginahatag sang US sa Israel sa temprano nga bahin sining tuig. Nagbalibad man siya nga papanaugan ang amo nga ayuda sang pinakamabug-at nga kondisyon, pareho sang pagdumili sa detensyon sang mga bata nga Palestinian sa gutok nga kulungan. Kada tuig, ang Israel nagabaton sang pinakadaku nga ayuda militar halin sa US.

Wala pili ang henosidyo sang Israel sa Palestine