G7 ug NATO, gigamit sa US batok sa China

,

Taliwala sa kadaut sa pandemyang Covid-19, labaw pang mograbe ang panagbangi sa mga imperyalistang nasud tungod sa bag-ohay lang nahuman nga mga tigum sa Group of Seven (G7) ug NATO niining ikaduhang semana sa Hunyo.

Nahuman ang tulo ka adlaw nga G7 Summit sa Southwestern England niadtong Hunyo 13 kung asa gipalig-on niini ang resolusyong batukan ang nagkadakung impluwensya sa ekonomiya ug militar sa China sa tibuok kalibutan.

Girepaso sa G7, nga gilangkuban sa United States, United Kingdom, France, Canada, Germany, Italy ug Japan, ang tataw nga panghitabo sa kalibutan sa milabayng 40 ka tuig. Giila niini ang ekonomiya sa China nga mas gamay pa sa Italy niadtong 1979. Ikaduha na karon ang China sa pinakaadunahang nasud ug nagadikta sa dagan sa pulitika sa kalibutan.

Aron kontrahon kini, magtanyag ang G7 sa kabus ug arang-arang nga mga nasud og engrandeng programang imprastrukturang Build Back Better World (B3W). Tumong sa B3W nga atbangan ang trilyong dolyar nga proyektong imprastrukturang Belt and Road Initiative sa China.

Gawas sa hulga sa China, nagsaad usab og suporta ang G7 sa pagpugong sa pandemya ug uban pang motumaw sa umalabot, ug sa pagkibhang sa paggamit sa karbon. Ingonman, gimakmak kini sa mga kritiko tungod kay ang saad nga $1 bilyong pondo hilabihan ka gamay aron sumpuon ang climate change. Gisulti usab sa mga aktibista sa climate change nga mini ug taman lang sa saad ang pag-atubang sa pagkaguba sa kinaiyahan tungod kay wala kini detalyadong plano.

Niadtong Hunyo 14, giduso sa US sa tigum sa North Atlantic Treaty Organization Summit sa Belgium ang resolusyong pakusgon ang alyansa sa European Union batok sa China ug suportahan ang mga rehimeng kontra-Russia sa Georgia ug Ukraine.

G7 ug NATO, gigamit sa US batok sa China