Pipila ka yaweng impormasyon sa industriya sa lana sa Pilipinas

,

Ang kahimtang sa industriya sa lana sa Pilipinas ang usa sa nagpakita sa atrasadong kahimtang sa ekonomiya sa nasud. Tungod kay ubos ang kapasidad sa produksyon o pagrepina, ang lokal nga industriya sa lana hingpit nga nakasandig sa pag-import sa mga human daang produkto. Labaw pa kining mosandig sa importasyon tungod sa ginaatubang nga grabeng kompetisyon gikan sa mga higanteng nagarepina sa lana, ilabina gikan sa China.

Sa kinatibuk-an, gilangkoban ang lokal nga industriya sa lana sa pag-import sa human daang mga produktong petrolyo (gasolina, diesel, kerosene ug uban pa), pagtipig ug distribusyon niini. Nag-import usab sa krudong lana alang sa lokal nga pagrepina nga nagasuplay sa wala pa sa katunga sa baligya sa mga produktong lana. Adunay gamay nga bahin sa pagmina sa natural gas sa kadagatan sa kasadpang bahin sa Palawan, apan ubos kaayo ang kantidad niini, ug gilaumang mahubsan sulod sa usa o duha ka tuig.

Duha ka higante. Ang distribusyon sa lana sa Pilipinas giharian sa duha ka higanteng kumpanya: ang Petron Corp. nga adunay kontrol sa 24.88% sa merkado, ug ang Pilipinas Shell Petroleum Corp. nga adunay 18.25%, o giusang 43.85% sa kinatibuk-ang baligya. Ang Petron, kanhing gunit sa gubyerno sa Pilipinas, ang gipanag-iyahan na karon sa San Miguel Corporation. Ang Pilipinas Shell ang subsidyaryo sa multinasyunal nga kumpanyang BP-Shell. Ang Petron ug Shell lakip sa lima ka pinakadagkung kumpanya sa nasud. Niadtong 2019, ang Petron ang numero unong kumpanya kung sukdon ang gidak-on sa baligya.

Sunod sa Petron ug Pilipinas Shell ang Phoenix Petroleum Philippines nga adunay 6.86%, Unioil nga may 6.48%, ug Chevron Philippines (Caltex) nga adunay 6.13%. Sa kinatibuk-an, gunit sa maong lima ka pinakadagkung kumpanya ang 62.6% sa merkado sa mga produktong petrolyo.

Ang nahabiling bahin giapud-apud sa uban pang mas gagmayng kumpanya: PTT Philippine Corp. (PTTPC), Total Phils., Seaoil Phil. Inc., TWAInc., Liquigaz, Prycegas, Micro Dragon, IslaGas, Jetti, Eastern Petroleum, Petrotrade, South Pacific, Marubeni, SL Harbour, Rockoil, RK3 Int’l., Insular, ERA 1, High Glory, Warbucks, Perdido, Golden Share and Filoil Logistics Corp. ug uban pa.

Mihinay ang baligya ug migamay ang kita sa mga kumpanya sa lana niadtong unang katunga sa 2020 tungod sa gipahamtang nga mga restriksyon ilalum sa mga lockdown. Ingonman, paspas nga nakabawi ang maong mga kumpanya sa ikaduhang katunga sa tuig. Nagrehistro ang Petron og ₱1.6 bilyong kita niadtong ikatulong kwarto, ug ₱1.2 bilyon sa ulahing kwarto sa 2020. Nagrehistro usab og ₱400 milyong kita ang Shell niadtong ulahing kwarto, human nakasinati sa pagkalugi tungod sa pagsirado sa planta niini sa pagrepina sa Batangas.

Pag-import sa lana. Mayorya sa maong mga kumpanya pulos naga-import sa mga human daang produktong lana ug tigbaligya lamang sa merkado. Hangtud niadtong tunga-tunga sa 2020, 60% sa ginabaligyang gasolina, diesel ug uban pang produkto sa nasud direktang ginaimport. Labaw pa kining midaku tungod sa pagsirado sa planta sa Shell sa Tabangao, Batangas niadtong Setyembre 2020. Sukad Enero 2021, 100% na sa baligyang mga produktong lana sa Pilipinas ginaimport human gisarad-an sa Petron ang operasyon sa planta sa pagrepina sa Limay, Bataan. Nagdeklara kining ipadayon ang operasyon sa umaabot nga Hulyo human gisaaran sa pagkibhang sa buhis, apan nabalaka nga padayon nga malugi atubangan sa grabe nga kompetisyon.

Mas dakung higante ang China. Nagkadaku ang kontrol ug dominasyon sa China sa pagrepina og krudo ug pag-eksport sa mga human daang produktong lana, ilabina sa Asia-Pacific. Niadtong ikatulong kwarto sa 2020, mikabat sa 64% sa ginaimport nga diesel sa Pilipinas ang gikan sa China. Niadtong Enero hangtud Nobyembre 2020, misaka og 434.1% ngadto sa 1.7 milyong metriko tonelada ang ginaimport sa nasud nga gasolina gikan sa China. Nag-import usab ang Pilipinas gikan sa Japan, South Korea, Singapore ug uban pang nasud.

Ang China na ang nasud nga adunay ikaduhang pinakadakung kapasidad sa pagrepina sa lana, ug gilaumang maunhan ang US sulod sa pipila ka tuig. Kini ang pinakadakung tig-import og krudong lana sa tibuok kalibutan ug adunay pinakadakung kapasidad sa pagtipig niini. Dominado karon sa China ang merkado sa mga produktong petrolyo sa Asia. Lakip sa pinakadakung kumpanyang Chinese ang PetroChina (China National Petroleum Corporation) ug ang Sinopec. Tungod sa kadaku sa produksyon sa China, sunud-sunod nga naobligang magsirado ang mga planta sa pagrepina sa Australia ug Singapore (Shell ug Exxon).

Pipila ka yaweng impormasyon sa industriya sa lana sa Pilipinas