Menor de edad, 2 pa ka Lumad, gimasaker sa 3rd SFB

,

Paturagas nga gipabuthan sa mga pwersa sa 3rd Special Forces Battalion (SFB) ang unum ka Lumad-Manobo sa Sityo Panukmoan, Barangay Diatagon, Lianga, Surigao del Sur niadtong hapon sa Hunyo 15. Gitoohang gitortyur ayha brutal nga gipatay ang tulo kanila—silang Willy Rodriguez, 32, Lenie Rivas, 21, ug ang 12-anyos nga igsuon niyang si Angel Rivas. Gitoohan usab nga gilugos ang managsuong Rivas ayha girakrakan og bala ang ilang mga kinatawo. Nakaikyas ang tulo pa ka mag-uuma.

Grade 6 nga estudyante ang batang Rivas sa Alternative Learning System (ALS) sa Department of Education. Silang Lenie Rivas ug Rodriguez parehong myembro sa Malahutayong Pakigbisog alang sa Sumusunod (MAPASU), usa ka organisasyong Lumad. Silang tanan mga residente sa Sityo Manluy-a, Diatagon.

Gisulayan sa 3rd SFB nga tabunan ang krimen sa pagsulting mga myembro sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang tulo ka biktima. Dugay nang nakakampo ang mga pwersa sa 3rd SFB ug 48th IB sa Sityo Manluy-a sa Diatagon aron bulabugon ug palayason ang mga Lumad sa ilang mga komunidad ug hawanon ang dalan sa pagsulod sa dagkung kumpanya sa mina sa Andap Valley.

Nagprotesta atubangan sa Commission on Human Rights ang lain-laing progresibong grupo niadtong hapon sa Hunyo 17 aron kundenahon ang masaker. Ang maong masaker ang ika-25 ilalum sa rehimeng Duterte ug ikaduha na sa Diatagon.

Menor de edad, 2 pa ka Lumad, gimasaker sa 3rd SFB