Makaalakig nga ganansya sang mga kumpanya sang langis

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa Bisaya

Ginpahambog sadtong Agosto 1 sang Petron nga naghabok ang kita sang kumpanya pakadto sa ₱7.7 bilyon ($138.9 milyon) sa unang bahin sang 2022 ukon doble kumparar sa ₱3.87 bilyon (ukon $69.8 milyon) nga kita sini sa unang bahin sang 2021.

Ginapaguwa sang mga lokal nga kumpanya sa langis nga ang halos semanal nga pagtaas sa presyo sang diesel kag gasolina resulta sang pagtaas sang presyo sang krudo nga langis sa pangkalibutanon nga merkado. Ini bisan repinado nga mga produktong petrolyo halin sa China, Japan, South Korea, Singapore kag iban pang pungsod ang ginaimport sang mga lokal nga kumpanya.

Ang wala-tupong nga paghabok sang ginakuripon nga ganansya sang mga monopolyong kumpanya sa langis indi dulot sang kakulangan sang suplay sa merkado. Ang matuod, nagataas ang presyo sang langis bangud sa wala untat nga pagkadalok sa ganansya sang mga monopolyo kapitalista.

Sang Hulyo, ginreport sang mga monopolyong kumpanya sang langis sa US nga nagganansya sila sang wala-tupong nga kita sa ikaduha nga kwarto sang tuig (Abril tubtob Hunyo). Suno sa Exxon Mobil Corp, pinakadaku nga kumpanya sang langis sa US, nagganansya sila sang $17.19 bilyon sa ikaduha nga kwarto, halos apat ka sulit nga mas daku sa kita nila ($4.69 bilyon) sa pareho nga panahon sang 2021.

Samtang, nalampasan sang doble sang Chevron ang sadto pinakadaku nga ganansya sini sang 2008. Sa ikaduha nga kwarto sang subong nga tuig, nagkita ini sang $11.6 bilyon. Apat ka sulit man ini nga mas daku kumparar sa $3.1 bilyong ganansya sa pareho nga panahon sang 2021.

Nagkita man ang Shell sang $11.59 bilyon sa ikaduha nga kwarto sang tuig, duha ka sulit nga mas daku ($5.5 bilyon) sangsa ikaduha nga kwarto sang 2021. Nagreport man ang Total Energie sang $5.8 bilyong kita sang ikaduha nga kwarto, halos doble sa ganansya sining $3.5 bilyon sa pareho nga panahon sang nagligad nga tuig.

 

.

 

 

 

 

 

Makaalakig nga ganansya sang mga kumpanya sang langis