3 bats ng pag-aaral ng AKP, inilunsad sa Negros

,
Ang artikulong ito ay may salin sa BisayaEnglishHiligaynon

Sa unang anim na buwan ng taong 2022, nakalunsad ang Partido Komunista ng Pilipinas sa isla ng Negros ng tatlong pag-aaral sa Abanteng Kurso ng Partido (AKP). Naidaos ito sa mga larangang gerilya sa harap ng maigting at tuloy-tuloy na mga operasyong militar ng pasistang 3rd ID.

Mayaman ang naging talakayan at pagpapalitan ng mga ideya at karanasan dahil nagmula sa iba’t ibang uri ang dumalo sa mga pag-aaral. Signipikante ang pagpapatapos ng hindi bababa sa 40 indibidwal sa mga pag-aaral makaraan ang unang serye nito noong unang bahagi ng 2019.

Ang AKP ay bahagi ng tatlong antas na kurso ng Partido. Kumprehensibong pinag-aralan dito ang mga sulatin ng mga dakilang komunistang lider na sina Marx, Engels, Lenin, Stalin at Mao.

“Mas nakita ko kung paano mailapat ang ating teorya sa mga praktikal na problema ng rebolusyon,” ayon sa isang mag-aaral.

“Mas napatatag ang aking makauring paninindigan. Ang paggradweyt natin ay malaking sampal sa kaaway!” dagdag ng isa pa.

3 bats ng pag-aaral ng AKP, inilunsad sa Negros