3 ka bats sa pagtuon sa AKP, gilunsad sa Negros

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Sa unang unum ka bulan sa tuig 2022, nakalunsad ang Partido Komunista ng Pilipinas sa isla sa Negros og tulo ka pagtuon sa Abanteng Kurso sa Partido (AKP). Nalunsad kini sa mga natarang gerilya atubangan sa subsub ug padayon nga mga operasyong militar sa pasistang 3rd ID.

Bahandianon ang nahimong diskusyon ug panag-ambitay og mga ideya ug kasinatian tungod kay naggikan sa lain-laing hut-ong ang mga tumutuon. Signipikante ang pagpatapos sa dili moubos sa 40 ka indibidwal sa mga pagtuon human ang unang serye niini niadtong unang bahin sa 2019.

Ang AKP kabahin sa tulo ka ang-ang nga kurso sa Partido. Kumprehensibong ginatun-an dinhi ang mga sinulat sa mga bantugang komunistang lider nga silang Marx, Engels, Lenin, Stalin ug Mao.

“Mas nakita nako kung paunsa idapat ang atong teorya sa mga praktikal nga problema sa rebolusyon,” matud sa usa ka magtutuon.

“Mas napalig-on ang akong makihut-ong nga baruganan. Ang paggradweyt nato usa ka dakung tamparus sa kaaway!” dugang sa usa pa.

 

3 ka bats sa pagtuon sa AKP, gilunsad sa Negros