Apat na opensiba, inilunsad ng BHB

,
Ang artikulong ito ay may salin sa BisayaEnglishHiligaynon

Inambus ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang mga elemento ng CAFGU sa Barangay Manlut-od, Placer, Masbate noong Nobyembre 7. Dalawang elemento ang napatay at nasamsam sa kanila ang dalawang maikling armas, ilang mga magasin, mga bala at iba pang kagamitang militar.

Ang naturang ambus ay dagdag sa higit 20 aksyong gerilyang inilunsad sa prubinsya ng mga yunit ng BHB ngayong taon. Anang yunit, halos platun ang bilang ng mga kaswalti sa hanay ng reaksyunaryong armadong pwersa sa mga ito.

Samantala, magkasunod na aksyong militar ang inilunsad ng BHB-Central Negros laban sa mga berdugong tropa ng 62nd IB noong Nobyembre 12.

Naganap ang unang opensiba bandang alas-5:32 ng hapon laban sa detatsment ng militar sa Barangay Budlasan, Canlaon City. Pagsapit ng gabi, pinaputukan ng Pulang hukbo ang nagkumpulang mga sundalo ng 62nd IB sa gym ng Barangay Trinidad National High School, Barangay Trinidad, Guihulngan City. Isa ang napatay at dalawa ang nasugatan sa mga pasista sa mga armadong aksyon.

“Ang pananatili at pagkakampo ng militar sa mga paaralan at iba pang pampublikong lugar ay malinaw na paglabag sa mga tuntunin sa batas ng digma at Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law,” anang BHB-Central Negros.

Sa Abra, pinaputukan ng yunit ng BHB ang isang kolum ng 54th IB at 102nd IBde noong Nobyembre 4 sa Barangay Mogao, Licuan-Baay. Tatlong pasistang sundalo ang napatay. Kabilang sila sa tropang naglulunsad ng nakapokus na operasyong militar sa prubinsya sa nagdaang mga buwan.

Apat na opensiba, inilunsad ng BHB