Araw ng Pag-alaala sa mga martir ng rebolusyon, inilunsad

,
Ang artikulong ito ay may salin sa BisayaEnglishHiligaynon

Kasabay ng pagtitirik ng mga kandila, sama-samang inalala at pinagpugayan ng mga Pulang mandirigma ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Mindanao ang mga bayani at martir ng demokratikong rebolusyong bayan. Kaugnay ito ng inilunsad na araw ng paggunita sa mga martir noong Nobyemre 7 sa pangunguna ng National Democratic Front (NDF)-Mindanao. Itinaon ito sa araw ng pagtatagumpay ng Sosyalistang Rebolusyon sa Russia noong 1917.

Inialay ang paggunita kina Jorge Madlos (Ka Oris), pambansang tagapagsalita ng BHB, Antonio Cabanatan (Ka Manlimbasog), myembro ng Komisyon sa Mindanao ng Partido, Menandro Villanueva (Ka Bok), pambansang kumander ng BHB, at maraming mahuhusay na kadre ng Partido at kumander at mandirigma ng BHB na nagbuwis ng buhay alang-alang sa rebolusyon.

Sa Surigao del Sur, nagtipun-tipon ang masa sa lokalidad at mga Pulang mandirigma para ilunsad ang kanilang simpleng aktibidad. Nagbigay ng mga mensahe ang mga mandirigma at maging ang mga masa na dumalo sa pagtitipon. Hindi rin pinalampas ang pagkakataon para mag-alay ng kani-kanyang pangkulturang pagtatanghal ang mga dumalo para sa programa.

“Dapat lang na sumuporta at makilahok sa pakikibaka hanggang sa tagumpay,” sabi ng isang residenteng dumalo. Sambit pa ng isa, “tunay ngang ang BHB ang tagapagtanggol at sundalo ng masang api.”

Naglunsad din ng katulad na pagtitipon ang yunit ng BHB sa Agusan del Norte at iba pang bahagi ng Mindanao. Napuno ng emosyon ang mga pagtitipon ngunit sa kahuli-huliha’y muling pinagtibay ng bawat isa ang determinasyon na sumulong.

Araw ng Pag-alaala sa mga martir ng rebolusyon, inilunsad