3 bats sang pagtuon sang AKP, ginlunsar sa Negros

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoBisayaEnglish

Sa una nga anom ka bulan sang tuig 2022, nakalunsar ang Partido Komunista ng Pilipinas sa isla sang Negros sang tatlo ka pagtuon sa Abanteng Kurso ng Partido (AKP). Nahiwat ini sa mga prenteng gerilya sa atubang sang maigting kag sige-sige nga mga operasyon militar sang pasistang 3rd ID.

Manggaranon ang nangin talakayan kag pagbayluhanay sang mga ideya kag inagihan bangud naghalin sa nagkalainlain nga sahi ang nagtambong sa mga pagtuon. Signipikante ang pagpatapos sang indi magnubo sa 40 indibidwal sa mga pagtuon pagkatapos ang unang serye sini sang unang bahin sang 2019.

Ang AKP kabahin sang tatlo ka lebel nga kurso sang Partido. Kumprehensibo nga ginatun-an diri ang mga sinulatan sang mga dungganon nga komunistang lider nga sanday Marx, Lenin, Stalin kag Mao.

“Mas nakita ko kon paano madapat ang aton nga teorya sa mga praktikal nga problema sang rebolusyon,” suno isa ka tumuluon.

“Mas napalig-on ang akon nga makasahing panindugan. Ang paggradweyt naton daku nga sampal sa kaaway!” dugang sang isa pa.

 

3 bats sang pagtuon sang AKP, ginlunsar sa Negros