Gipaantus sa gubyerno ang mga marinong Pilipino

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Nalumos sa sapaw-sapaw nga suliran ang mga Pilipinong marino ug mananagat. Ginaatubang nila ang hisgutanan sa kawalay trabaho, kontraktwalisasyon, taas nga bayronon sa pagbansay, mandatory fees ug uban pa. Ginapasagdan sila sa gubyerno luyo sa remitans nga ginapasulod nila sa nasud.

Sa datos sa Concerned Seafarers of the Philippines (CSP), gibanabanang dili moubos sa 750,000 ang rehistradong marino ug mananagat sa Pilipinas. Sa maong ihap, 400,000 lamang ang nakasakay sa barko nga naay kontrata sa prinsipal o kumpanya.

Nanguna ang Pilipinas sa kuhaanan og mga marino sa tibuok kalibutan, sumala sa datos sa UN Conference on Trade and Development niadtong 2021. Gibanabanang anaay usa ka marinong Pilipino sa matag upat hangtud lima ka crew sa mga sakyanang pangdagat sa bisag unsang panahon.

Sa maong tuiga usab, nakapadala ang mga marino og $6.55 bilyong remitans o halos 21% sa kinatibuk-ang remitans nga gipasulod sa mga migranteng mamumuong Pilipino sa nasud nga $31.42 bilyon. Gibanabanang 8.9% ang kinatibuk-ang kontribusyon niini nga mga remitans sa gross domestic product sa nasud.


Disempleyo ug kontraktwalisasyon

Bag-ohay lang, gikataho nga delikadong dili na makasakay sa mga barko sa Europe ang kapin 50,000 ka marinong Pilipino. Bunga kini sa kapalpakan sa gubyerno sa Pilipinas nga ipataas ang ang-ang sa katakus ug kahimtang sa mga marinong Pilipino.

Anaay kabalaka nga mapakyas ang nasud sa ebalwasyon sa European Maritime Safety Agency (EMSA) sa sumbanan sa pagbansay o International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for the Seafarers (STCW) karong tuiga.

Sukad pa niadtong 2006, pasubli-subli nang gisaway sa EMSA ang Pilipinas ug mga ahensya niini sa ubos kaayong katakus sa mga marinong Pilipino. Niadtong 2020, pipila sa gisaway sa EMSA ang kakulangon sa kagamitan sa pagbansay, dili haom nga palisiya sa pagtudlo ug pagtasa, ug 46 pa ka “areas of concern.” Taliwala niini, walay mahinungdanong aksyon ang gubyerno.

Sumala sa CSP, ang nag-unang sad-an sa maong kapalpakan mao ang pagpasagad sa gubyerno sa mga pribadong eskwelahan para sa pagbansay sa mga marino. Matud nila, giabandona sa estado ang katungdanan niini sa sektor. Sa 76 ka unibersidad nga anaay programa o kursong pangmarino sa nasud, 58 ang pribado.

Bwelta sa CSP, mahal kaayo ang matrikula ug bayronon sa gitakdang pagbansay sa Commission on Higher Education (CHED) ug Maritime Industry Authority (MARINA), apan dili man diay kini pasado sa sumbanan sa EMSA. Dili moubos sa ₱83,985 ang ginabayran sa matag marino para sa gitakdang mga pagbansay, gawas pa sa matrikula (₱20,000-₱90,000 kada tuig) ug ubang gastos sa pag-eskwela.

Kada tuig, 25,000 ka estudyante ang nagahuman sa mga eskwelahang pangmarino apan 5,000 lamang kanila ang nakakuha og trabaho sa mga komersyal nga barko. Kung makasakay og barko, kontraktwal ang kahimtang sa kadaghanan. Limitado sa unum ka bulan ang ilahang trabaho ug wala silay mga benepisyo.

Nakalansang sa $400 (o ₱23,200 sa bayloay nga $1=₱58) kada bulan ang suhol sa mga marinong ubos og ranggo ug mga ordinaryong seaman.

Gigatasan sab sila sa gubyerno sa pinugos nga pagpangulekta og PhilHealth (4% sa binulang sweldo), Pag-ibig ug Social Security System nga panagsa lang nila mapuslan.

Ubos niini, gisaway sa CSP ang mas gipakusog pa nga programa sa gubyerno sa pag-eksport og kusog-pamuo sa mga Pilipino. Matud nila, sa kawalay trabaho sa kaugalingong nasud, ginabaligya ang mga Pilipino para motrabaho sa langyawng nasud.


Paghiusa ug pagsukol

Natukod ang CSP isip kapunungan sa mga marino sa pungkay sa pandemyang Covid-19 kung diin labaw pang migrabe ang pagpahimulos sa mga marino ug mananagat.

Sa gilunsad niining asembliya niadtong Oktubre 24, gipalig-on nila ang panaghiusa aron iduso ang regularisasyon sa mga marino, pagangkon og batakang mga benepisyo, pagtaas sa suhol, ug pagbasura sa age limit para makatrabaho. Giduso usab nila ang pagpatuman sa baratong edukasyon para sa mga marino, pagtakda og 8 ka oras nga pamuo ug pagpatuman sa tinuig nga leave.

Suportado usab nila ang sugyot balaodnon nga Magna Carta of Filipino Seafarers o House Bill 4438 ni Rep. Arlene Brosas sa Gabriela Women’s Party nga gihikyad niadtong Setyembre 2022.

 

Gipaantus sa gubyerno ang mga marinong Pilipino