Apat nga opensiba, ginlunsar sang BHB

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoBisayaEnglish

Gin-ambus sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang mga elemento sang CAFGU sa Barangay Manlut-od, Placer, Masbate sang Nobyembre 7. Duha ka elemento ang napatay kag naagaw sa ila ang duha ka malip-ot nga armas, pila ka magasin, mga bala kag iban pang kagamitan militar.

Ang amo nga ambus dugang sa masobra 20 aksyong gerilya nga ginlunsar sa prubinsya sang mga yunit sang BHB subong nga tuig. Siling sang yunit, halos platun ang numero sang mga kaswalti sa kubay sang reaksyunaryo nga armadong pwersa sa mga ini.

Samtang, nagasulunod nga aksyon militar ang ginlunsar sang BHB-Central Negros batuk sa mga berdugo nga tropa sang 62nd IB sang Nobyembre 12.

Natabo ang unang opensiba mga alas 5:32 sang hapon batuk sa detatsment sang militar sa Barangay Budlasan, Canlaon City. Pagkagab-i, ginpalukpan sang Pulang hangaway ang nagatinumpok nga mga suldado sang 62nd IB sa gym sang Barangay Trinidad National High School, Barangay Trinidad, Guihulngan City. Isa ang napatay kag duha ang nararong sa mga pasista sa mga armadong aksyon.

“Ang pagpabilin kag pagkampo sang militar sa mga eskwelahan kag iban pang pangpubliko nga lugar maathag nga paglapas sa mga pagsulundan sa layi sang gera kag Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law,” siling sang BHB-Central Negros.

Sa Abra, ginpalukpan sang yunit sang BHB ang isa ka kolum sang 54th IB kag 102nd IBde sang Nobyembre 4 sa Barangay Mogao, Licuan-Baay. Tatlo ka pasistang suldado ang napatay. Lakip sila sa tropa nga nagalunsar sang nakapokus nga operasyon militar sa prubinsya sa nagligad nga bulan.

 

Apat nga opensiba, ginlunsar sang BHB