Adlaw sang Pagdumdom sa mga martir sang rebolusyon, ginlunsar

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoBisayaEnglish

Kadungan sang pagsindi sang mga kandila, ululupod nga gindumdom kag ginsaluduhan sang mga Pulang hangaway sang mga yunit sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Mindanao ang mga baganihan kag martir sang demokratikong rebolusyon sang banwa. Kaangut ini sang ginlunsar nga adlaw sang pagdumdom sa mga martir sang Nobyembre 7 sa pagpanguna sang National Democratic Front (NDF)-Mindanao. Ginpasanto ini sa adlaw sang pagdaog sang Sosyalistang Rebolusyon sa Russia sang 1917.

Ginhalad ang pagdumdom kanday Jorge Madlos (Ka Oris), pungsudnon nga tagapamaba sang BHB, Antonio Cabanatan (Ka Manlimbasog), myembro sang Komisyon sa Mindanao sang Partido, Menandro Villanueva (Ka Bok), pungsudnon nga kumander sang BHB, kag madamo nga maayo nga kadre sang Partido kag kumander kag hangaway sang BHB nga naghalad sang kabuhi para sa rebolusyon.

Sa Surigao del Sur, nagtipun-tipon ang masa sa lokalidad kag mga Pulang hangaway para ilunsar ang ila simple nga aktibidad. Naghatag sang mga mensahe ang mga hangaway kag bisan ang mga masa nga nagtambong sa pagtipon. Wala man ginpalampas ang kahigayunan para maghalad sang tagsa-tagsa ka pangkultura nga pagpasundayag ang mga nagtambong para sa programa.

“Dapat lang nga magsuporta kag makigbahin sa paghimakas tubtob sa kadalag-an,” siling sang isa ka residente nga nagtambong. Sambit pa sang isa, “tunay gid man ang BHB nga tagapangapin kag suldado sang masang pigos.”

Naglunsar man sang pareho nga pagtipon ang yunit sang BHB sa Agusan del Norte kag iban pang bahin sang Mindanao. Napun-an sang emosyon ang mga pagtilipon apang sa katapusan liwat nga ginpalig-on sang kada isa ang determinasyon nga magsulong.

Adlaw sang Pagdumdom sa mga martir sang rebolusyon, ginlunsar