Mga protesta

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

 

Konstruksyon ng Kaliwa Dam, tinutulan. Nagprotesta noong Disyembre 28 sa upisina ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) sa Quezon City ang mga katutubo, tagapagtanggol ng kalikasan, at iba pang mga grupo para igiit ang kagyat na pagpapatigil sa konstruksyon ng New Centennial Water Source-Kaliwa Dam Project na itinatayo sa mga bahagi ng prubinsya ng Rizal at Quezon.

Ika-2 taon ng Tumandok Massacre. Nagsama-sama at nagtirik ng kandila sa isang protesta ang iba’t ibang organisasyon sa pamumuno ng Sandugo – Movement of Moro and Indigenous Peoples for Self-Determination sa Philcoa, Quezon City noong Disyembre 30, 2022 para manawagan ng hustisya para sa lahat ng biktima ng pagmasaker ng mga sundalo at pulis sa siyam na Tumandok sa Panay noong Disyembre 30, 2020.

Protesta laban sa buwis sa tubig sa Bacolod. Nagtungo sa Bacolod Government Center ang mga kasapi ng Bayan-Negros at AMLIG Tubig noong Enero 4 para igiit kay Bacolod City Mayor Albee Benitez na tanggalin ang 12% value-added tax sa tubig sa ilalim ng Bacolod Water District (Baciwa)-Primewater partnership. Matagal nang inihahayag ng mga grupo ang kanilang maraming hinaing kaugnay ng Joint Venture Agreement ng Baciwa at Primewater na pag-aari ng pamilyang Villar.

Karapatan sa pag-uunyon, ipaglaban. Nagpiket noong Enero 6 ang mga manggagawa sa pangunguna ng Kilusang Mayo Uno at Federation of Free Workers sa upisina ng RTWPD Region 6 sa Iloilo City para igiit ang pagtataas ng sahod at pagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa na mag-organisa.

Mga protesta