Masayang pag-uwi ni Baby Rhea

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Lubos ang tuwa ng mga pamilyang Rebita nang mabawi nila si Baby Rhea, ang 3-buwang sanggol na ginawang hostage ng 402nd IBde para pasukuin ang kanyang mga magulang na parehong Pulang mandirigma. Ipinanganak si Baby Rhea noong Oktubre 12, 2022 at hindi pa ni minsan nakita ng mga kaanak nito.

Ang pagbawi ng pamilya sa sanggol ay naganap sa tabi ng isang haywey noong Disyembre 29, 2022, alas-5 ng hapon. Ihinatid siya ng isang babaeng hindi nagpakilala. Dalawang araw bago nito, inilabas sa social media ang nakabidyong apela ng kanyang magulang na ilitaw siya.

Si Baby Rhea ay anak nina Cherilyn Rebita (Ka Jan) at Ka Logan, mga mandirigmang nakapailalim sa kumand ng Bagong Hukbong Bayan sa North Central Mindanao. Kasabay ng kanilang pahayag ang panawagan ng iba pang biktima ng paglabag ng 402nd IBde na tumalima sa internasyunal na makataong batas. Itinuon nila ang panawagan kay Colonel Adonis Ariel Orio, kumander ng 402nd IBde at mga ahente nitong sina Armando Rabanes (Anton/Dagat), Jonathan Bautista, Jeffrey Munez at isang nagngangalang Ondoy. Inilinaw ng mga Pulang mandirigma na wala silang balak sumurender at magdulot ng pinsala sa hukbong bayan at masa, tulad nang gustong ipagawa sa kanila ng militar.

Liban kay Baby Rhea, mayroong iba pang bata sa ibang bahagi ng bansa ang pinagkakaitan ng militar ng mga batayang karapatang nito dahil sa pagsuspetsa sa kanila bilang “anak ng NPA.” Isa rito ang 4-taong gulang na si “RJ,” na inagaw ng 203rd IBde at 41st IB mula sa mga nag-aalaga sa kanya sa Occidental Mindoro noong 2021. Si MJ ay anak ni Emilia Marquez, isang manggagawang pangkalusugan, na inaresto noong 2017.

Masayang pag-uwi ni Baby Rhea