49th IB, pinasabugan sa Albay

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Isang tinyente at dalawa pang sundalo ang namatay nang pasabugan ng command detonated explosive ng Bagong Hukbong Bayan-Albay ang nag-oopersayong tropa ng 49th IB sa Barangay Ramay, Oas noong Pebrero 15. Isa sa mga napatay si 2Lt. Nico Malcampo. Isang Pulang mandirigma, si Eric Veraquit (Ka Nene), ang namartir sa sagupaan.

Dalawang sundalo naman ng 31st IB na namimili sa talipapa ng Barangay Cotmon, Camalig sa Albay ang inambus ng mga Pulang partisano bandang alas-7:20 ng umaga noong Pebrero 20. Kabilang sila sa yunit na nagtatanggol sa proyektong imprastruktura ng Centerways Construction sa Barangay Sulong, Camalig. Nasamsam sa kanila ang isang pistolang kalibre .45.

Samantala, isang sundalo rin ang napatay sa operasyong isnayp ng BHB-South Central Negros sa mga tropa ng 94th IB sa Barangay Santol, Binalbagan, Negros Occidental noong Pebrero 16.

49th IB, pinasabugan sa Albay