Mga protesta

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

 

Taas-sahod, di taas-pasahe. Tumungo sa MRT Station sa North Avenue, Quezon City noong Pebrero 17 ang mga grupong manggagawa para iprotesta ang napipintong pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT nang ₱2 hanggang ₱14 kada byahe. Kasabay ang protesta sa isinasawang public hearing ng Department of Transporation.

Martsa kontra liberalisasyon ng bigas. Nagpiket ang mga grupong magsasaka sa Metro Manila, Iloilo at Bicol noong Pebrero 14 para ipanawagan ang pagbabasura sa Rice Liberalization Law na isinabatas sa naturang araw noong 2019. Anila, bigo ang batas para pababain ang presyo ng bigas, bagkus puminsala pa ito sa kabuhayan ng mga magsasaka at lokal na agrikultura.

Alay-Lakad kontra Kaliwa Dam. Naglulunsad ang 300 katutubong Dumagat-Remontado ng 9-araw na lakbayan mula General Nakar, Quezon tungong Metro Manila para ipanawagan sa rehimeng Marcos ang kagyat na pagpapatigil sa pagbubutas sa Sierra Madre na bahagi ng konstruksyon ng Kaliwa Dam. Nagsimula silang maglakad noong Pebrero 15. Tinatayang 150 kilometro ang layo ng kanilang lalakarin.

First Day Rage. Naglunsad ng pagkilos ang mga estudyante ng UP sa unang araw ng klase sa unibersidad noong Pebrero 13 para ipagtanggol ang kalayaang akademiko at tutulan ang MROTC at militarisasyon sa mga kampus nito.

Black Hearts Day. Nagtipon sa harap ng Department of Health noong Pebrero 14 ang mga manggagawang pangkalusugan para ipanawagan ang pagwawakas sa kontraktwalisasyon, pagbibigay ng alawans at pagtataas ng kanilang sahod. Nagprotesta rin ang mga guro sa Department of Education sa Pasig City para igiit ang dagdag sweldo.

Itigil ang tanggalan sa Nexperia. Nanawagan ang unyong Nexperia Philippines Inc. Workers Union na ipagtanggol ang trabaho ng 495 manggagawa na nakatakdang sisantehin dulot ng pagsasara ng Sensors Department ng kumpanya. Kabilang sa mga matatanggal ang 375 na kasapi ng unyon, 80 kontraktwal at 40 na propesyunal.

Karapatan ng kontraktwal, ipaglaban. Nagpiket sa harap ng DOLE-7 sa Cebu noong Pebrero 17 ang mga manggagawa ng Universal Robina Corporation. Iginiit nila sa NLRC-7th Division na paboran ang petisyon laban sa iligal na pagtatanggal ng kumpanya sa 293 kontraktwal noong 2022. Pinangunahan ng Hugpong sa mga Mamumuong Nagkahiusa-URC ang pagkilos.

Barikada sa Palawan. Nagtirik ng barikadang bayan ang mga Palaweño at grupong makakalikasan sa Brooke’s Point simula Pebrero 18 para pigilan ang mga operasyong pagmimina ng Ipilan Nickel Corporation. Ayon sa kanila, nag-oopereyt ang naturang kumpanya kahit walang permiso mula sa lokal na gubyerno.

Mga protesta