Mga protesta

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Taas nga suhulan, dili taas nga pamasahe. Midagsang sa MRT Station sa North Avenue, Quezon City niadtong Pebrero 17 ang mga grupong mamumuo aron iprotesta ang gikatakdang pagsaka sa pamilete sa MRT ug LRT og ₱2 hangtud ₱14 kada byahe. Kadungan ang protesta sa ginahimong public hearing sa Department of Transporation.

Martsa kontra liberalisasyon sa bugas. Nagpiket ang mga grupo sa mag-uuma sa Metro Manila, Iloilo ug Bicol niadtong Pebrero 14 aron ipanawagan ang pagbasura sa Rice Liberalization Law nga gibalaod sa susamang adlaw niadtong 2019. Matud nila, pakyas ang balaod sa pagpaubos ang presyo sa bugas, miguba pa hinuon kini sa panginabuhi sa mga mag-uuma ug lokal nga agrikultura.

Alay-Lakad kontra Kaliwa Dam. Naglunsad ang 300 ka minoryang Dumagat-Remontado og 9-ka-adaw nga lakawan gikan General Nakar, Quezon ngadto sa Metro Manila aron ipanawagan sa rehimeng Marcos ang hinanali nga pagpahunong sa pagkalot sa Sierra Madre nga langkub sa konstruksyon sa Kaliwa Dam. Nagsugod silang magbaktas niadtong Pebrero 15. Gibanabanang 150 kilometro ang gilay-on sa ilang pagabaktason.

First Day Rage. Nagprotesta ang mga estudyante sa UP sa unang adlaw sa klase sa unibersidad niadtong Pebrero 13 aron panalipdan ang kagawasang akademiko ug babagan ang MROTC ug militarisasyon sa mga kampus niini.

Black Hearts Day. Nagtapok atubangan sa Department of Health niadtong Pebrero 14 ang mga mamumuo sa panglawas aron ipanawagan ang pagtapos sa kontraktwalisasyon, paghatag og alawans ug pagpataas sa ilang suhulan. Nagprotesta usab ang mga magtutudlo sa Department of Education sa Pasig City para iduso ang dugang sweldo.

Ihunong ang pagpanangtang sa Nexperia. Nanawagan ang unyong Nexperia Philippines Inc. Workers Union nga panalipdan ang trabaho sa 495 ka mamumuo nga nakatakdang tangtangon tungod sa pagsirado sa Sensors Department sa kumpanya. Lakip sa mga matangtang ang 375 ka myembro sa unyon, 80 ka kontraktwal ug 40 ka propesyunal.

Katungod sa mga kontraktwal, pakigbisugan. Nagpiket atubangan sa DOLE-7 sa Cebu niadtong Pebrero 17 ang mga mamumuo sa Universal Robina Corporation. Giduso nila sa NLRC-7th Division nga paboran ang petisyon batok sa iligal nga pagtangtang sa kumpanya sa 293 ka kontraktwal niadtong 2022. Gipasiugdahan sa Hugpong sa mga Mamumuong Nagkahiusa-URC ang piket.

Barikada sa Palawan. Nagmontar og barikada ang mga Palaweño ug grupong maki-kinaiyahan sa Brooke’s Point gikan Pebrero 18 aron babagan ang mga operasyon sa mina sa Ipilan Nickel Corporation. Matud kanila, naga-opereyt ang maong kumpanya bisan walay permiso gikan sa lokal nga gubyerno.

 

Mga protesta