May tubig na ang Pabahay sa Pandi

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ipinagdiwang ng grupong Kadamay noong Mayo 6 ang pagdaloy ng tubig sa BFP Pabahay sa Pandi, Bulacan. Binati nito ang mga residente na walang kapaguran at sama-samang ipinaglaban ang kanilang karapatan sa batayang serbisyong panlipunan.

Ayon sa grupo, anim na taon na naghintay ang mga residene ng BFP Pabahay sa Pandi, Bulacan para magkaroon ng dumadaloy na tubig ang kanilang mgambahay. Anito, karaniwang problema sa mga pampublikong pabahay ang kawalan ng batayang mga serbiyo tulad ng tubig at kuryente. Dahil dito, napipilitan ang mga residenteng maralita ng magbayad ng mas mataas sa regular na singil para makatagal sa kanilang mga bahay. Matagal nang ginigiit ng mga residente na sakop ng pagkakaroon ng disenteng paninirahan, na karapatan ng lahat, ang sapat na akses sa tubig, kuryente, edukasyon at kabuhayan.

May tubig na ang Pabahay sa Pandi