Pamiminsala sa kabuhayan at kalikasan sa ngalan ng “renewable energy” sa Ilocos

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Lubhang nababahala ang demokratiko at rebolusyonaryong mga pwersa sa mga prubinsya ng Ilocos at La Union sa paglipana at patuloy na pagdagsa sa rehiyon ng mga dayuhang kumpanyang namumuhunan sa iba’t ibang proyektong pang-enerhiyang “renewable.” Sa kasalukuyan, nag-oopereyt sa rehiyon ang siyam na planta ng wind, solar at hydropower. Dagdag dito ang 13 na naaprubahan at pinauunlad na katulad na mga proyekto. Pito sa gumagana at walo sa itinatayo ay matatagpuan sa Ilocos Norte. Dalawa pang proyektong windpower sa prubinsya ang nasa antas ng aplikasyon.

Ang enerhiyang renewable ay kuryenteng nagmumula sa mga di-nasasaid na rekurso ng kalikasan, kabilang ang araw (solar), hangin (wind), tubig (hydro), init ng karagatan at init na nagmumula sa ilalim ng lupa (geothermal) ng mundo. Maliban sa di-nasasaid, ang renewable energy ay mas malinis kumpara sa mga rekursong enerhiya mula sa fossil fuels (karbon o coal, petrolyo, at natural gas) na malawakang sumisira sa kalikasan at dahilan ng pag-init ng planeta (global warming).

Sinasabi mang “malinis” ang mga enerhiyang renewable, malawakang pagsira din sa kalikasan at kabuhayan ng masa ang pagtatayo ng mga pasilidad para sa mga ito. Isa sa mga proyektong renewable energy ang inilalatag na Ilocos Norte Solar and Wind Power Plant sa Burgos, Bangui, Pasuquin at Vintar. Saklaw nito ang 2,346 ektaryang kabundukan at kapatagan kung saan libu-libong minorya at magsasaka ang nabubuhay.

Kinamkam ng proyekto ang lupang ninuno kung saan itinayo ang dambuhalang mga wind turbine at imbakan ng naipong enerhiya. May mga bahagi na ng kagubatan na kinalbo, pinatag at nilatagan ng malalawak na kalsada para makadaan ang mga wind turbine, malalaking trak at iba pang makinaryang pangkonstruksyon. Sa inisyal na ulat, para maitayo ang proyekto, umabot sa 2,984 na puno ang pinutol at 5,145 pa ang binunot para ilipat sa ibang lugar.

Inilalagay ng proyektong ito sa peligro ang buhay at kabuhayan ng mga residente na dati nang bulnerable sa pagguho ng lupa. Sinisira rin nito ang mga watershed at natural na daluyan ng mga tubig.

Hindi lamang sa kalupaan, sasakupin din ng mga proyektong pang-enerhiyang renewable ang karagatan sa rehiyon. Isa rito ang binabalak na BuhaWind Energy Project ng kumpanyang Danish na Copenhagen Energy at PetroGreen Energy ng pamilyang Yuchiengco na sasaklaw sa mayayamang pangisdaang munisipal ng Burgos, Bangui at Pagudpud. Aagawin nito ang kabuhayan ng daan-daang maliit na mangingisdang walang kakayahang pumalaot lampas sa pagtatayuan ng mga windmill at kable ng kuryente.

Pamumuhunang kontra-kalikasan

Kasosyo ng mga dayuhang kumpanya ang pinakamalalaking burgesya-kumprador sa pagtutulak ng mga proyektong pang-enerhiyang renewable. Sinasakyan nila ang panawagan para sa mas malinis na produksyon ng enerhiya na para sana signipikanteng mabawasan ang paggamit sa nakasisira at “maruming” enerhiya.” Hindi nila binibitawan ang kanilang mga pamumuhunan sa maruruming enerhiya na ito, at idinadagdag lamang ang mga proyekto sa renewable energy para makapagkamal ng dagdag na kita.

Kabilang dito ang pamilyang Ayala, na may dambuhalang pamumuhunan sa lokal na subsidyaryo ng Shell, isa sa pinakamalaking kumpanya ng fossil fuel sa mundo. Namumuhunan rin sa mga proyektong renewable energy ang mga Aboitiz, Gokongwei, gayundin sina Ramon Ang at Manny Pangilinan na may kani-kanilang malalaking plantang coal, petrolyo at natural gas.

Sa Ilocos Norte, kakutsaba nila ang pamilyang Marcos, sa katauhan ng gubernador ng prubinsya na si Matthew Marcos-Manotoc, anak ni Sen. Imee Marcos. Inilalako ngayon ng mga Marcos ang Ilocos Norte bilang “renewable energy center” ng Southeast Asia para akitin ang bilyun-bilyong pisong pamumuhunan ng malalaking kapitalista.

Tungo rito, ginawang prayoridad ng rehimeng Marcos ang pamumuhunan ng renewable energy. Sa inilatag nitong planong pangkaunlaran para sa 2022-2028, tinukoy nito ang sektor ng enerhiya bilang “susi sa pagpapaunlad ng ekonomya.” Paspasan nitong binigyan ng kontrata ang 41 kumpanya sa unang anim na buwan ng kanyang termino.

Dagdag dito, inamyendahan ng Department of Energy ang implementing Rules and Regulations ng Renewable Energy Act of 2008 noong Nobyembre 2022 upang pahintulutan ang 100% dayuhang pamumuhunan sa renewable energy. Dating limitado ang dayuhang pag-aari ng proyektong pang-enerhiya sa 40%, alinsunod sa nakasaad sa konstitusyong 1987.

Pamiminsala sa kabuhayan at kalikasan sa ngalan ng "renewable energy" sa Ilocos