5 armadong aksyon sa Panay at Kalinga

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Limang magkakasunod na armadong aksyon ang inilunsad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa iba’t ibang bahagi ng bansa mula Mayo 2 hanggang Mayo 8 sa Panay at Kalinga. Ang mga ito ay bahagi ng ubos kayang pagsisikap ng mga yunit ng BHB na pursigidong labanan at biguin ang todong gera ng kaaway laban sa masa at rebolusyonaryong kilusan.

Una rito ang operasyong harasment na inilunsad ng isang yunit ng BHB-Southern Panay (Napoleon Tumagtang Command) sa Barangay Luyang, Sibalom, Antique kung saan tinambangan nila ang mga tropa ng AFP na nakahimpil sa CAA Detatsment ganap na alas-10 ng gabi noong Mayo 2.

Noong namang Mayo 3 nang salakayin ng BHB-Kalinga (Lejo Cawilan Command) ang nag-ooperasyong yunit ng 50th IBPA sa Sityo Agod, Barangay Poswoy, Balbalan, Kalinga. Dalawa ang napatay sa hanay ng kaaway. Isang Pulang mandirigma, si Baliwag “Ka Bombo” Buccol, ang namartir sa naturang operasyon.

Sinundan ito ng aksyong pamamarusa ng BHB noong Mayo 5 sa Atrila Builders Inc sa Barangay Cabungaan, Leon, Iloilo, halos dalawang kilometro lamang mula sa isang detatsment ng CAA sa Barangay Maliao. Naparalisa ang apat na kagamitan kabilang na ang backhoe, grader, trak at pison na tinatayang umabot sa ₱900,000 ang kabuuang halaga. Ang hakbangin ay pagparusa sa naturang kumpanya dahil sa patong-patong na kasalanan sa mga manggagawang hindi pinapasahod ng tama at hindi maayos na kundisyon sa paggawa.

Noon namang Mayo 6 ay pinasabugan ng mga Pulang mandirigma ang tropa ng Philippine Army na reresponde sana sa kumpanya at maglulunsad ng operasyon laban sa BHB. Inambush ng BHB ang isa sa tatlong van na sinasakyan ng mga sundalo gamit ang command-detonated explosive (CDEx). Natumba at sumandal sa bangin ang sinasakyan ng mga sundalo. Dahil rito ay napaatras ang tropa ng militar at hindi nagpatuloy sa kanilang nakatakdang operasyon sa lugar.

Kinaumagahan naman ng Mayo 8, pinaputukan ng isang yunit ng BHB ang detatsment ng paramilitar sa Barangay Igcococ, Sibalom, Antique.

5 armadong aksyon sa Panay at Kalinga